Noordkade onderhoud

Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Noordkade onderhoud

Noordkade onderhoud

Dit item is gearchiveerd op 30-05-2018

Vanuit inspecties blijkt dat het trottoir en asfaltverharding van een gedeelte van de Noordkade aan onderhoud toe zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Oranjelaan en de grens met Boskoop.

Dit onderhoud wordt samen met andere projecten aangepakt. Door het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden zorgen wij ervoor dat de weg en openbare verlichting weer voldoet aan de huidige eisen. Verder wordt de weg duurzaam en veilig ingericht en het rijcomfort verbeterd.

De werkzaamheden zijn gestart. De verwachting is dat het werk eind 2017 gereed is.

RSS