De Akker herinrichting

Home > Inwoners > Werk in uitvoering > De Akker herinrichting

De Akker herinrichting

Dit item is gearchiveerd op 19-03-2019

Samen met het opknappen van de Graanakker is gestart met het opknappen van de Akker en de directe omgeving.

Het opknappen heeft betrekking op de wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speeltoestellen. Het doel van het opknappen is om de wijk een meer moderne uitstraling te geven. Daarnaast zijn er in de wijk parkeerproblemen. Deze worden bij het ontwerp betrokken en, als mogelijk, opgelost.

De gemeente wil graag met de bewoners tot een breed gedragen ontwerp komen. Er is daarom veel tijd besteed aan het deelnameproces. Het ontwerp moet voldoen aan een aantal bestaande plannen, zoals:

Planning

Op 20 december 2016 hebben wij de bewoners van de Akkers gevraagd een vragenlijst in te vullen, omdat zij als geen ander weten wat nu de situatie is en welke problemen er zijn. We hebben veel vragenlijsten ontvangen. We willen de bewoners dan ook hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid. De ingestuurde reacties zijn samengevoegd en onderzocht en vormden de ideeën voor de bewonersavond op 15 februari 2017. Met behulp van stellingen is die avond gepraat over de problemen, successen en oplossingen voor het nieuwe ontwerp van de Akkers.

Met de vragenlijst, de bewonersavond en de klankbordgroep is een ontwerp gemaakt. 

Het officiële ontwerp is op maandagavond 22 mei 2017 gepresenteerd. Na de inloopavond is op 14 juni een extra klankbordgroep georganiseerd om de laatste discussiepunten te bespreken.

De gemeente heeft het volgende voorstel:

Het ontwerp zoals gepresenteerd op de bewonersavond van 22 mei 2017 is het officiële ontwerp waarbij het gemeentelijk parkeerbeleid wordt gevolgd (90% parkeerbezetting). Binnen het ontwerp zijn een aantal plekken die in fases worden aangelegd (zie presentatietekening fasering). Dit betekent dat het geen parkeerplaatsen worden, maar ingericht als groen.

Een half jaar na uitvoering wordt een parkeertelling gedaan. Het aantal geparkeerde auto’s per straatdeel wordt geteld. Hieruit wordt duidelijk hoe de parkeerdruk in de wijk is. Wanneer blijkt dat de parkeerdruk te hoog is, worden de groenzones gebruikt. Hierover krijgen de bewoners bericht.

Uitvoering

De aannemer start op maandag 19 februari 2018 met de werkzaamheden. Per keer voert de aannemer in een klein deel van de straat de werkzaamheden uit. Voor de verdere planning, kunt u kijken naar de documenten onderaan deze pagina. De werkzaamheden lopen door tot in het vierde kwartaal van 2018.

Extra informatie: doorsteek Akker – Graanakker

In 2015 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld. Eén van de actiepunten is het verbeteren van de bereikbaarheid voor de brandweer (en andere hulpdiensten) in wijken die ver bij de brandweerkazerne vandaan liggen. Zuidplas is zo’n wijk. De regel is dat een wijk of buurt vanuit minstens twee richtingen bereikbaar is. De Graanakker is op dit moment via één route bereikbaar. Vanuit de actiepunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid hebben we onderzocht of we een verbinding kunnen maken voor de brandweer tussen Gerstakker 42-44 en Gerstakker 59-61. Hiervoor zal een advies worden gemaakt om een keuze te maken voor de vorm en inrichting van de doorsteek. Dit wordt niet meer meegenomen met het opknappen van de Akker, maar wordt opgepakt met het opknappen van de Gerstakker (gepland in 2019).

RSS