Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

De werkzaamheden staan op alfabetische volgorde van straatnaam waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • Brugweg herstellen riolering fase 2

  Omdat de riolering in de Brugweg 1 t/m 117 niet goed functioneert bij hevige neerslag, wordt deze vervangen.

  Lees verder
 • De Akker herinrichting

  Aansluitend aan de herinrichting van de Graanakker is gestart met de herinrichting van de Akker en de directe omgeving.

  Lees verder
 • N451 aanleg Parallelstructuur A12

  De provincie werkt onder de naam “Parallelstructuur A12” aan een nieuw stelsel van regionale wegen rondom het knooppunt Gouwe op de A12.

  Lees verder
 • N451 compensatie groen Parallelstructuur A12

  Door de aanleg van de nieuwe infrastructuur bij de A12 is groen verdwenen.

  Lees verder
 • Nicolaaserf herinrichting

  Verfraaiing van de wegen en trottoirs en een opknapbeurt van het groen. Deze en andere maatregelen neemt de gemeente eind 2018 begin 2019 tijdens de herinrichting van het Nicolaaserf.

  Lees verder
 • Rotondes: fietsers/voetgangers krijgen voorrang

  In de eerste helft van 2019 verandert de verkeerssituatie bij rotondes binnen de bebouwde kom in Waddinxveen. Fietsers krijgen op de rotondes voorrang. Dit geldt voor alle rotondes waardoor er duidelijkheid komt voor alle verkeersdeelnemers.

  Lees verder
 • Scholenbouw Noord werkzaamheden en wegafsluitingen

  Het project Scholenbouw Waddinxveen Noord bestaat uit de realisatie van een schoolgebouw voor de huisvesting van twee basisscholen (De Regenboog en Koning Willem-Alexander) en één organisatie voor kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en bso van Quadrant Kindercentra).

  Lees verder
 • St. Victorstraat en Ringvaartsingel groot onderhoud

  Verfraaiing van de wegen en trottoirs en een opknapbeurt van de groenvoorzieningen. Deze en andere maatregelen neemt de gemeente Waddinxveen in 2018 tijdens het groot onderhoud van de Sint Victorstraat en de Ringvaartsingel. Het doel van dit onderhoud is om de wijk een meer eigentijdse uitstraling te geven.

  Lees verder
 • Vlasakker e.o. herinrichting

  Aansluitend aan de herinrichting van de Akker en de Graanakker wordt de herinrichting van de Vlasakker en omgeving voorbereid. De herinrichting heeft betrekking op de wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. Het doel van de herinrichting is om de wijk een meer eigentijdse uitstraling te geven. Daarnaast proberen we in het ontwerp(proces) een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen.

  Lees verder
 • Wingerd parkeren

  Denkt u mee over parkeren aan de Wingerd?

  Uit parkeeronderzoeken die in 2014 en 2016 zijn uitgevoerd, blijkt dat de parkeerdruk in de Wingerd hoog is. Eind 2016 is een bewonersenquête uitgegaan, waarmee bewoners kenbaar konden maken hoe zij het parkeren ervaren. De uitkomst is dat de meeste mensen meer parkeerplaatsen willen.

  Lees verder
 • Zuidplaslaan aanpak bomen

  Aan de Zuidplaslaan (tussen de Beijerincklaan en de Dreef) staan aan beide kanten van de weg in totaal 246 platanen.

  Lees verder
Archief
RSS