Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

De werkzaamheden staan op alfabetische volgorde van straatnaam waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • Brugweg herstellen riolering fase 2

  Omdat de riolering in de Brugweg 1 t/m 117 niet goed werkt bij hevige neerslag, wordt deze vervangen.

  Lees verder
 • De Akker herinrichting

  Samen met het opknappen van de Graanakker is gestart met het opknappen van de Akker en de directe omgeving.

  Lees verder
 • Herinrichting van de Havikhoek, Kievitdreef en tussenliggende straten

  Aansluitend aan het opknappen van de Akker, de Graanakker en de Vlasakker wordt het opknappen van de Havikhoek, Kievitdreef en tussenliggende straten voorbereid.

  Lees verder
 • N451 aanleg Parallelstructuur A12

  De provincie werkt onder de naam “Parallelstructuur A12” aan een nieuw stelsel van regionale wegen rondom het knooppunt Gouwe op de A12.

  Lees verder
 • N451 compensatie groen Parallelstructuur A12

  Door de aanleg van de nieuwe infrastructuur bij de A12 is groen verdwenen.

  Lees verder
 • Nicolaaserf herinrichting

  Eind 2018 begin 2019 starten de werkzaamheden voor het opknappen van de wegen, trottoirs en het groen van het Nicolaaserf.

  Lees verder
 • Rotondes: fietsers/voetgangers krijgen voorrang

  In de eerste helft van 2019 verandert de verkeerssituatie bij rotondes binnen de bebouwde kom in Waddinxveen. Fietsers krijgen op de rotondes voorrang. Dit geldt voor alle rotondes waardoor er duidelijkheid komt voor alle verkeersdeelnemers.

  Lees verder
 • Scholenbouw Noord werkzaamheden en wegafsluitingen

  Het project Scholenbouw Waddinxveen Noord bestaat uit de realisatie van een schoolgebouw voor de huisvesting van twee basisscholen (De Regenboog en Koning Willem-Alexander) en één organisatie voor kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en bso van Quadrant Kindercentra).

  Lees verder
 • St. Victorstraat en Ringvaartsingel groot onderhoud

  Verfraaiing van de wegen en trottoirs en een opknapbeurt van de groenvoorzieningen. Deze en andere maatregelen neemt de gemeente Waddinxveen in 2018 tijdens het groot onderhoud van de Sint Victorstraat en de Ringvaartsingel. Het doel van dit onderhoud is om de wijk een meer eigentijdse uitstraling te geven.

  Lees verder
 • Station Waddinxveen Noord herinrichting

  In 2019 wordt het station Waddinxveen Noord door ProRail vernieuwd. Het huidige station voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Om het station aantrekkelijker te maken, wordt het plein opnieuw ingericht. De fietsenstallingen worden toegankelijker en het station krijgt een moderner uiterlijk.

  Lees verder
 • Vlasakker e.o. herinrichting

  Aansluitend aan de herinrichting van de Akker en de Graanakker wordt de herinrichting van de Vlasakker en omgeving voorbereid. De herinrichting heeft betrekking op de wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. Het doel van de herinrichting is om de wijk een meer eigentijdse uitstraling te geven. Daarnaast proberen we in het ontwerp(proces) een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen.

  Lees verder
 • Wingerd parkeren

  Denkt u mee over parkeren aan de Wingerd?

  Uit parkeeronderzoeken die in 2014 en 2016 zijn uitgevoerd, blijkt dat de parkeerdruk in de Wingerd hoog is. Eind 2016 is een bewonersenquête uitgegaan, waarmee bewoners kenbaar konden maken hoe zij het parkeren ervaren. De uitkomst is dat de meeste mensen meer parkeerplaatsen willen.

  Lees verder
 • Zuidplaslaan aanpak bomen

  Aan de Zuidplaslaan (tussen de Beijerincklaan en de Dreef) staan aan beide kanten van de weg in totaal 246 platanen.

  Lees verder
 • Zuidplaslaan herinrichting velden

  Aan de Zuidplaslaan liggen twee driehoeksvelden tussen de woningen met de huisnummers 52 t/m 97. De toestand van de bomen en het groen op deze velden is in slechte staat. Daarom is het nodig is het groen op te knappen.

  Lees verder
Archief
RSS