Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

De werkzaamheden staan op alfabetische volgorde van straatnaam waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • Brugweg herstellen riolering fase 2

  Waarom riolering reconstructie/vervangen:
  De riolering in de Brugweg 1 t/m 117 functioneert niet goed bij hevige neerslag.

  Lees verder
 • De Akker herinrichting

  Aansluitend aan de herinrichting van de Graanakker is gestart met de herinrichting van de Akker en de directe omgeving.

  Lees verder
 • Dorpstraat herinrichting

  De gemeente is voornemens om de Dorpstraat te herinrichten.

  Lees verder
 • Graanakker herinrichting en reconstructie

  De wegen en parkeervakken in de directe omgeving van de Graanakker worden gereconstrueerd en heringericht.

  Lees verder
 • Heggewinde parkeren

  Denkt u mee over parkeren aan de Heggewinde?

  Uit parkeeronderzoeken die in 2014 en 2016 zijn uitgevoerd, blijkt dat de parkeerdruk in de Heggewinde hoog is. Eind 2016 is een bewonersenquête uitgegaan, waarmee bewoners kenbaar konden maken hoe zij het parkeren ervaren. De uitkomst is dat de meeste mensen meer parkeerplaatsen willen.

  Lees verder
 • Kinderboerderij Dierendal vervanging speeltoestellen

  Lees verder
 • Koekoeksdreef vervangen fiets-voetgangersbruggen

  Medio 2017 is één van de fiets-/voetgangersbruggen over de vaart tussen de Haverakker en de Koekoeksdreef deels ingestort nadat een voertuig de brug gebruikte om de vaart over te steken.

  Lees verder
 • Louise de Colignylaan e.o. herinrichting Oranjewijk Noord

  Uitgangspunten zijn een duurzaam veilige inrichting en het gemeentelijk parkeerbeleid.

  Lees verder
 • N451 aanleg Parallelstructuur A12

  De provincie werkt onder de naam “Parallelstructuur A12” aan een nieuw stelsel van regionale wegen rondom het knooppunt Gouwe op de A12.

  Lees verder
 • N451 compensatie groen Parallelstructuur A12

  Door de aanleg van de nieuwe infrastructuur bij de A12 is groen verdwenen.

  Lees verder
 • N455 voorgenomen werkzaamheden groot onderhoud Noordeinde/Hoogeveenseweg

  De provincie is van plan medio 2016 groot onderhoud uit te gaan voeren aan de N455 Noordeinde en Hoogveenseweg.

  Meer informatie vindt u op www.zuid-holland.nl\n455.

 • Noordkade onderhoud

  Vanuit inspecties blijkt dat het trottoir en asfaltverharding van een gedeelte van de Noordkade aan onderhoud toe zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Oranjelaan en de grens met Boskoop.

  Lees verder
 • Schielandweg rioolvervanging

  Lees verder
 • St. Victorstraat en Ringvaartsingel groot onderhoud

  Verfraaiing van de wegen en trottoirs en een opknapbeurt van de groenvoorzieningen. Deze en andere maatregelen neemt de gemeente Waddinxveen in 2018 tijdens het groot onderhoud van de Sint Victorstraat en de Ringvaartsingel. Het doel van dit onderhoud is om de wijk een meer eigentijdse uitstraling te geven.

  Lees verder
 • Stationsgebied herinrichting

  Lees verder
 • Vlasakker e.o. herinrichting

  Aansluitend aan de herinrichting van de Akker en de Graanakker wordt de herinrichting van de Vlasakker voorbereid. De herinrichting heeft betrekking op de wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. Het doel van de herinrichting is om de wijk een meer eigentijdse uitstraling te geven. Daarnaast proberen we in het ontwerp(proces) een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen.

  Lees verder
 • Waddepad beplanting en spelen

  De gemeente is de afgelopen maanden druk geweest met de renovatie van de beplanting van het Waddepad en de twee nabij gelegen speelplekken. Het Waddepad vormt een belangrijke groene verbinding in de wijk en het is daarom noodzakelijk dat het als een veilige (speel)plek wordt ervaren.

  Lees verder
 • Wingerd parkeren

  Denkt u mee over parkeren aan de Wingerd?

  Uit parkeeronderzoeken die in 2014 en 2016 zijn uitgevoerd, blijkt dat de parkeerdruk in de Wingerd hoog is. Eind 2016 is een bewonersenquête uitgegaan, waarmee bewoners kenbaar konden maken hoe zij het parkeren ervaren. De uitkomst is dat de meeste mensen meer parkeerplaatsen willen.

  Lees verder
 • Zuidplashof, Zonnehof en Sterrenlaan speelplaatsen

  Naar aanleiding van de oproep vanuit de gemeente om door middel van een enquête en/of één van de inloopmiddagen uw/jullie wensen kenbaar te maken om de speelplaats in uw/jullie buurt op te knappen hebben we heel veel reacties gehad.

  Lees verder
 • Zuidplaslaan aanpak bomen

  Aan de Zuidplaslaan (tussen de Beijerincklaan en de Dreef) staan aan beide kanten van de weg in totaal 246 platanen.

  Lees verder
 • Zuidplaslaan werkzaamheden

  De gemeente voert groot onderhoud uit aan de naast de Zuidplaslaan gelegen wegen en fietspaden (de zogenaamde parallelstructuur) en aan de Zuidplaslaan zelf. Het groot onderhoud betreft naast het asfalteren en/of herstraten van wegen ook het eventueel herinrichten van de wegen. De openbare verlichting, openbaar groen en fietspaden worden hier ook meegenomen. Het groot onderhoud van de bomenlaan langs de Zuidplaslaan door het dunnen en verplanten van de helft van de bomen is een apart project (zie informatie bij “Aanpak bomen Zuidplaslaan”).

  Lees verder
Archief
RSS