Veranderingen Jeugdhulp, Zorg en Werk

Home > Inwoners > Veranderingen Jeugdhulp, Zorg en Werk

Veranderingen Jeugdhulp, Zorg en Werk

logo decentralisaties

Decentralisaties: de veranderingen op een rij

Per 1 januari 2015 vinden er veranderingen in de zorg plaats. De gemeente wordt verantwoordelijk voor een groot aantal taken en neemt deze over van het rijk en de provincie. Het gaat om drie taken die zijn vastgelegd in wetten die op 1 januari in werking treden: de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin de zorg voor ouderen en chronisch zieken wordt geregeld; de Jeugdwet, waarin alles wat te maken heeft met jeugdzorg vastligt; de Participatiewet, waarin het ondersteunen van werkzoekenden en arbeidsbeperkte inwoners is vastgelegd. Het verleggen van de taken wordt ook wel de ‘drie decentralisaties’, afgekort ‘de 3D’s’.

Als gemeente willen we u graag zo goed mogelijk over de veranderingen informeren.

Doel

Allerlei zaken die eerst door verschillende instanties werden georganiseerd en gefinancierd, komen nu samen bij één gemeentelijk aanspreekpunt. Dat betekent dat problemen rondom de zorg nu in één keer worden aangepakt en dat u met minder regels te maken krijgt wanneer u ondersteuning nodig heeft.

Er zijn veel sociale voorzieningen om inwoners te ondersteunen. De kern van de verandering is dat iedereen ‘meer gaat meedoen’ in de maatschappij, maar natuurlijk wel naar eigen vermogen. Dat betekent dat – vóórdat je hulp krijgt - er eerst wordt gekeken naar wat je zelf nog kunt en naar wat anderen in je omgeving voor je zouden kunnen doen. Voor iedereen bieden we vervolgens zorg en ondersteuning die past bij de situatie. Dit doet de gemeente niet alleen, maar in samenwerking met professionals en vrijwilligersorganisaties.