Sociaal team Waddinxveen

Home > Inwoners > Sociaal team > Sociaal team Waddinxveen

Sociaal team Waddinxveen

Sociaal Team Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen wil dat haar inwoners prettig kunnen opgroeien, wonen, werken en leven in ons dorp. Wanneer u of uw kinderen vragen hebben over gezondheid en opvoeden kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning bijvoorbeeld door het maatschappelijk werk of het volgen van cursussen door de aangesloten partners.

Meer of andere hulp nodig?

Soms gaat opvoeden en opgroeien niet vanzelf en heeft u daarbij andere of extra hulp nodig. Als u bijvoorbeeld schulden heeft, eenzaam bent of de zorg voor u of voor uw partner of andere naasten u zwaar valt en (even) extra zorg of begeleiding kunt gebruiken. Dan kunt u contact opnemen met de gemeente en komt u in contact met een deskundige medewerker van het Sociaal Team.

Sociaal Team

In de gemeente Waddinxveen werkt een Sociaal Team. Dit team behandelt en beoordeelt de vragen naar (jeugd)hulp. In het Sociaal Team zijn deskundige hulpverleners van allerlei hulp- en welzijnsorganisaties vertegenwoordigd en ook de Wmo-consulenten van de gemeente. Het Sociaal Team is er voor mensen van alle leeftijden. Het werkt vanuit de centrale gedachte: 1 gezin, 1 plan, 1 verantwoordelijk medewerker.

‘Keukentafelgesprek’

Na uw aanmelding neemt een medewerker van het Sociaal Team contact met u op en bespreekt samen met u en eventueel familieleden of vrienden welke hulp ingezet kan worden. De hulpverleners kijken altijd eerst naar wat u zelf wilt en kunt. Maar ook naar wat uw familie, vrienden of buren kunnen doen.