Biomassacentrales in Waddinxveen

Home > Inwoners > Plannen en projecten > Biomassacentrales in Waddinxveen

Biomassacentrales in Waddinxveen

Er is veel te doen over mogelijke biomassacentrales in Waddinxveen. Hoe zit het echt? Wat is er bekend over biomassa? Hoe is biomassa in Waddinxveen terechtgekomen? En hoe denkt het college over de toekomst? Op deze pagina leest u het!

UPDATE: Lees hier het derde artikel over de biomassacentrales, met daarin de ontstaansgeschiedenis

Inloopavond

Kom naar de inloopavonden op donderdag 13 september en dinsdag 18 september van 19.30 uur tot 21.00 uur. Hier kunt u meer informatie kunnen krijgen en het gesprek aangaan met de gemeente, de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland), maar ook met de initiatiefnemers van de biomassacentrales. U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis!

Stand van zaken

We hebben het over 3 locaties. De locaties zijn aangegeven op de kaart en in de tabel kunt u lezen wat het adres is, wie bevoegd gezag is en wat de stand van zaken is van de vergunning of de melding.

Luchtfoto ligging van de drie geplande biomassacentrales in Waddinxveen

Nr.

Naam

Adres

Capaciteit

Bevoegd gezag

Vergunningen en meldingen

1

Beijerinck B.V.

Zesde Tochtweg naast 7 Waddinxveen

14,9 MW

Gemeente

  • Omgevingsvergunning voor de bouw verleend op 21 maart 2016
  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 29 januari 2016

2

Wayland Energy Waddinxveen B.V.

Zesde Tochtweg nabij 9 Waddinxveen

14,9 MW

Gemeente

  • Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan (vanwege overschrijden maximale bouwhoogte met 1,20 meter) aangevraagd op 17 juli 2018
  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 31 juli 2018

3

Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V.

Tweede Bloksweg 54B Waddinxveen

14,9 MW

Provincie

  • Op 11 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Waddinxveen de verklaring van geen bedenkingen afgegeven (VVGB). Vanwege deze verklaring is de omgevingsvergunning voor milieu, bouw en afwijken bestemmingsplan verleend op 13 juli 2018. De vergunning is nog niet onherroepelijk. Beroepstermijn loopt tot 10 oktober 2018. In de publicatie van de ODMH is aangegeven wie bezwaar kan instellen

Op 9 januari 2018 heeft het college uitgesproken in principe planologische medewerking te willen verlenen aan het uitbreiden van de activiteiten van Wagro en het toenemen van het bouwvolume aan de Tweede Bloksweg. Aan de Tweede Bloksweg 54b heeft Wagro de wens om op het perceel de bestaande bedrijvigheid te intensiveren en nieuwe activiteiten toe te voegen. Deze idee├źn gaan gepaard met een ander gebruik van bestaande gronden en de behoefte aan verschillende gebouwen, bouwwerken en ketels*. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken zal er een bestemmingsplanprocedure gestart moeten worden. Dit collegebesluit heeft in weekmap 2 van 2018 gestaan (datum: 11 januari 2018). Op dit moment liggen er bij het college van B&W geen formele verzoeken voor vergunningen hiertoe.

* Deze ketels zijn bedoeld voor vergisting en vergassing van biomassa.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de biomassacentrales in Waddinxveen? In de volgende drie artikelen geeft de gemeente Waddinxveen uitleg en leest u de uitgebreide vragen en antwoorden die het collega aan de gemeenteraad gaf.

RSS