Biomassacentrales in Waddinxveen (augustus 2018)

Home > Inwoners > Plannen en projecten > Biomassacentrales in Waddinxveen (augustus 2018)

Biomassacentrales in Waddinxveen (augustus 2018)

Dit item is gearchiveerd op 11-09-2018

Hieronder treft u meer informatie over de huidige stand van zaken van Biomassacentrales in Waddinxveen.

Nr.

Naam

Adres

Capaciteit

Bevoegd gezag

Vergunningen en meldingen

1

Beijerinck B.V.

Zesde Tochtweg naast 7 Waddinxveen

14,9 MW

Gemeente

  • Omgevingsvergunning voor de bouw verleend op 21 maart 2016
  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 29 januari 2016

2

Wayland Energy Waddinxveen B.V.

Zesde Tochtweg nabij 9 Waddinxveen

14,9 MW

Gemeente

  • Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan (vanwege overschrijden maximale bouwhoogte met 1,20 meter) aangevraagd op 17 juli 2018
  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 31 juli 2018

3

Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V.

Tweede Bloksweg 54B Waddinxveen

14,9 MW

Provincie

Op 11 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Waddinxveen de verklaring van geen bedenkingen afgegeven (VVGB). Vanwege deze verklaring is de omgevingsvergunning voor milieu, bouw en afwijken bestemmingsplan verleend op 13 juli 2018. De vergunning is nog niet onherroepelijk. Beroepstermijn loopt tot 10 oktober 2018.

Luchtfoto ligging van de drie geplande biomassacentrales in Waddinxveen

Algemeen

Voor een biomassacentrale met een thermisch vermogen van minder dan 15 MW geldt geen vergunningplicht voor het onderdeel milieu. De biomassacentrale moet voldoen aan de algemene eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Beoordeling

De inrichtingen van Beijerinck B.V. en Wayland Energy Waddinxveen B.V. vallen beiden onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. De biomassacentrales moeten voldoen aan de algemene eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V. betreft een vergunningplichtige inrichting.Voor de biomassacentrale zou, als de installatie een zelfstandige inrichting zou zijn, een melding op grond van het Activiteitenbesluit volstaan. Omdat de biomassacentrale op een vergunningplichtige inrichting wordt geïnstalleerd, dient de bestaande vergunning te worden aangepast. De installatie heeft namelijk invloed op de vergunde milieueffecten, waaronder geluid en geur, van de inrichting als geheel.

RSS