Onderwijshuisvesting in Waddinxveen

Home > Inwoners > Onderwijs > Onderwijshuisvesting in Waddinxveen

Onderwijshuisvesting in Waddinxveen

De gemeenteraad heeft in april 2016 het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs vastgesteld (IHP). Dit is een toekomstplan voor alle schoolgebouwen van het basisonderwijs in Waddinxveen voor de komende 15 tot 20 jaar.

In september 2014 werd gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw van drie scholen op het voormalige WSE-terrein. Omdat er veel knelpunten werden geconstateerd, besloot de raad  om eerst samen met de schoolbesturen een plan voor ├ílle schoolgebouwen in Waddinxveen te maken. De voorbereiding voor het bouwplan op de WSE-locatie werd daarom tijdelijk stilgelegd.

Integraal Huisvestingsplan
In dit nieuwe plan voor de schoolgebouwen worden veel knelpunten opgelost. Er zijn oplossingen gevonden bijvoorbeeld op het gebied van budgetten voor de bouw, leerlingontwikkeling zoals daling van het aantal leerlingen in Noord en stijging van het aantal leerlingen in Zuid, leegstaande klaslokalen, de vraag wel of geen extra gymlokaal. Dit plan zorgt voor een goede spreiding van de onderwijslocaties in Waddinxveen en gaat uit van kwalitatief goede en gelijkwaardige onderwijshuisvesting zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. De onderwijskaart van Waddinxveen komt er dan zo uit te zien, zoals afgebeeld op deze kaart.

Huisvesting scholen
Het plan is opgedeeld in dertien deelprojecten die de komende zes jaar uitgevoerd zullen worden. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij:

Voor Waddinxveen Noord:

  •  De Theo Thijssenschool wordt gerenoveerd en uitgebreid op de huidige locatie aan de Kerkweg Oost.
  •  De Leilinde verhuist naar de Jacob Catslaan, huidige locatie van de Regenboog.
  •  De Bethelschool neemt de huidige locatie van de Leilinde aan de Lindengaarde in gebruikt.
  •  De Nieuwe School is gestart in het gebouw Wingerd 45.
  •  Voor de Koning Willem Alexanderschool en de Regenboog wordt een nieuw schoolgebouw neergezet op de voormalige WSE-locatie.

Voor Waddinxveen Zuid:

  • Voor de Koningin Beatrixschool en de Dick Brunaschool wordt een nieuw schoolgebouw neergezet in de nieuwbouwwijk Park Triangel. Er wordt nu gestart met de eerste fase van de nieuwbouw.
  • De onderwijslocaties aan de Zuidplashof en de Sperwerhoek zullen op termijn en na renovatie geheel in gebruik genomen worden door respectievelijk de Kardinaal Alfrinkschool en de Rehobothschool.

We starten met de renovatie/uitbreiding van de Theo Thijssenschool, de nieuwbouw op de WSE locatie en de voorbereiding van de nieuwbouw in Park Triangel. In verband met de toename van het aantal leerlingen, zal er de komende jaren ook tijdelijk gebruik gemaakt worden van onder andere het gebouw aan de Kerkstraat (voormalig pand Kreater). De andere deelprojecten volgen na de oplevering van de nieuwbouw-scholen (naar verwachting eind 2018). Bij de uitvoering van alle plannen zal ook bijzondere aandacht zijn voor de verkeersveiligheid rond de schoollocaties en de routes daar naar toe.

Oude locaties
Als alle projecten gereed zijn, wordt een aantal panden in Waddinxveen Noord niet meer voor het onderwijs gebruikt. Wat er met deze panden gaat gebeuren, is nu nog niet bekend. Het gaat om de volgende locaties: Oranjelaan 3, Heggewinde 22a, Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 en eventueel het gymnastieklokaal aan de Joh. Postlaan.

In de bijlagen vindt u meer informatie.