Wob-verzoek indienen

Home > Inwoners > Wob-verzoek indienen

Wob-verzoek indienen

 • Samenvatting

   De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.  

  Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet bekend is gemaakt? Dien dan bij de gemeente een Wob-verzoek in. Dit is een verzoek om de informatie te verstrekken.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

  De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

  Afwijzen Wob-verzoek

  De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

 • Wat kost het?

  De gemeente vraagt een vergoeding voor het verstrekken van kopie├źn, uittreksels of samenvattingen van documenten. Vraag hiernaar bij uw verzoek.

 • Wat moet ik doen?

   

  Behandelen Wob-verzoek

  • U kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk als mondeling indienen. Bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of brief. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier.
  • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. De gemeente moet uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet zij schriftelijk doen, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij op verschillende manieren de informatie aan u geven. U kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen om de documenten te komen inzien.
  • Wijst de gemeente uw verzoek geheel of gedeeltelijk af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling. Krijgt u dan binnen twee weken geen antwoord, dan hebt u recht op een dwangsom en u kunt direct beroep instellen bij de rechter.
    

  Afwijzen Wob-verzoek

  De gemeente wijst uw verzoek af wanneer een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

 • Aanvragen / formulieren

 • Aanvullende informatie

  U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

  Bezwaar maken

  Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Direct regelen

  Hou de volgende gegevens bij de hand:logo DigiD

  • Uw DigiD
   (voor particulieren)
  • Uw eHerkenningsgegevenslogo eHerkenning
   (voor bedrijven of organisaties)

  Formulier Wob-verzoek