Vervoersvoorzieningen

Home > Inwoners > Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen

 • Samenvatting

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals kan naar passende ondersteuning worden gezocht. De gemeente kan dit samen met u doen. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  U kunt zelf stappen nemen om uw vervoersprobleem op te lossen. Hieronder staan een aantal mogelijkheden :

  • Onderzoek uw netwerk: Die aardige buurvrouw op de hoek of dat neefje dat bij u in de buurt woont? Misschien vinden zij het geen probleem om u zo nu en dan weg te brengen of op te halen. Het is vaak moeilijk om om hulp te vragen. Toch vinden anderen het meestal geen probleem om hulp te geven.
    
  • Seniorenvervoer: Er zijn vrijwilligers die, op initiatief van Palet Welzijn, met een eigen personenauto ritten maken binnen de directe omgeving (Waddinxveen, Gouda, Boskoop, Zevenhuizen, Moerkapelle, Reeuwijk en Moordrecht). Zij vragen hiervoor een vergoeding van € 2,- tot € 5,-  per rit. De vrijwilligers rijden niet op zaterdag en zondag. Telefoonnummer Seniorenvervoer:  088 0234255
    
  • Groene Hart Hopper: De Groene Hart Hopper (GHH) taxi of taxibus is een aanvulling op het openbaar vervoer in de regio. De Hopper is bedoeld voor sociaal-recreatieve uitstapjes binnen de regio. De GHH haalt u thuis (bij de centrale toegangsdeur) op en brengt u tot bij de voordeur van uw bestemming. U kunt zeven dagen in de week gebruikmaken van deze dienst. De Groene Hart Hopper is voor iedereen toegankelijk; u heeft geen pasje nodig. Klikt op deze link voor de tarieven. Als u langdurig afhankelijk bent van deur-tot-deurvervoer kunt u met de gemeente overleggen of u in aanmerking komt voor een Wmo-pas voor de Groene Hart Hopper waarmee u tegen lager tarief kunt reizen. Telefoonnummer: 0900 9988 778
    
  • Valys: Voor vervoer buiten de regio is er Valys. Dit vervoerssysteem wordt niet door de gemeente geregeld. Als u een Wmo-pasje voor de Groene Hart Hopper, een gehandicaptenparkeerkaart, scootmobiel of rolstoel heeft, kunt u zelf een aanvraag indienen bij Valys. U moet een kopie van de brief waarin staat dat u (één van bovenstaande) voorzieningen via de gemeente krijgt als bewijsdocument met de aanvraag meesturen.
    
  • Scootmobielpool: In de gemeente Waddinxveen is een scootmobielpool, de zogenoemde WADmobiel. U kunt voor maximaal 24 uur gratis een scootmobiel lenen. Er zijn twee uitgiftepunten: bij het Anne Frankcentrum en bij Zorgcentrum Souburgh. Bij deze uitgiftepunten kunt u de voorziening reserveren en/of ophalen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met WADmobiel.

  Verstrekken van een individuele voorziening (maatwerk)

  Als er sprake is van langdurige beperkingen en een regelmatige vervoersbehoefte kunt u met een medewerker van het Sociaal Team in gesprek om een oplossing te zoeken. Welke hulp wordt gegeven hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst wordt er gekeken of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan individuele hulp worden gegeven. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

  • vervoerspas voor de Groene Hart Hopper tegen lager tarief
  • een scootmobiel
  • duofiets
  • een aanpassing aan uw auto

 • Wat moet ik doen?

 • Wat kost het?

  Eigen bijdrage
  De gemeente vraagt (een deel van) de maatwerkvoorziening zelf te betalen door een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of -aanpassing hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. Via de rekenhulp van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

 • Aanvullende informatie

  Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO) onder het kopje Aanvullende informatie.

 • Verwijzingen