Verloren of gevonden voorwerpen

Home > Inwoners > Verloren of gevonden voorwerpen

Verloren of gevonden voorwerpen

 • Samenvatting

  • Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u hier aangifte van doen bij de gemeente. Niet bij de politie.
  • U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat. 

 • Wat moet ik doen?

  Aangifte doen

  Als u in de gemeente Waddinxveen een voorwerp heeft verloren of gevonden kunt u dit melden via www.verlorenofgevonden.nl. U ontvangt per e-mail een bevestiging. Dat is ook uw bewijs van aangifte.

  Bewaren gevonden voorwerp

  Na de aangifte bewaart u zelf het gevonden voorwerp als u dit wenst. U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs van inbewaringgeving.

  Gevonden dieren

  Voor de opvang van honden, katten en uitheemse vogels kunt u contact opnemen met het Dierentehuis Midden-Holland of met de Dierenambulance Gouda e.o. Ook op de website van amivedi kunt u melding maken van gevonden en vermiste huisdieren.

 • Aanvullende informatie

  Rechten en plichten gevonden voorwerpen

  Wettelijke bewaartermijnen

  Voor gevonden voorwerpen met een waarde onder de € 450,- geldt een wettelijke bewaartermijn van 3 maanden. Voor voorwerpen boven de € 450,- is deze termijn vastgesteld op een jaar. Beiden termijnen gelden vanaf de dag van de registratie van het gevonden voorwerp in onze administratie.

  Beheer van het voorwerp

  Vaak bestaat de mogelijkheid om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. In dat geval heeft u de plicht voor het onderhoud ervan zorg te dragen, zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. Na afloop van de bovengenoemde bewaartermijn kunt u dan eigenaar worden van het voorwerp wanneer de eigenaar tijdens de bewaartermijn niet bekend wordt.

  Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht alle eventuele (redelijke en aantoonbare) onderhoudskosten en onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen 1 maand te vergoeden aan de beheerder. Als deze redelijke vergoeding niet op tijd plaatsvindt, blijft de beheerder de eigenaar.

  U kunt het voorwerp ook in beheer van de gemeente geven. In dit geval kunt u na de bewaartermijn geen eigenaar worden van het gevonden voorwerp. U heeft dan ook geen enkele verplichting of recht meer ten aanzien van het voorwerp. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaartermijn is verstreken vervalt aan de gemeente.
   

 • Direct regelen

  Ga meteen naar de website

  verlorenofgevonden.nl