Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Home > Inwoners > Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Samenvatting

  De VOG Particulieren kunt u bij de gemeente Waddinxveen digitaal aanvragen met uw DigiD en betalen met iDeal of creditcard. U moet eerst het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis (soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever). Vul het volledig in en scan het of maak er duidelijk leesbare digitale foto's van. U kunt deze bestanden dan als bijlage meezenden met uw aanvraag.
  Let op:
  uw bijlagen mogen bij elkaar niet groter zijn dan 10 MB.

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

  Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

  Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

  U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

  Woont u in het buitenland of bent u niet ingeschreven in de BRP van een gemeente en u heeft een VOG nodig, dan moet u deze rechtstreeks aanvragen bij COVOG. Zie de “informatie voor mensen die niet staan ingeschreven in de BRP” op de website van de Dienst Justis.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Een VOG is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen die werken in de gastouderopvang. In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) hebt u soms een VOG nodig. Soms heeft u een VOG nodig terwijl u ingeschreven en woonachtig bent in het buitenland

  Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Bent u zzp'er en hebt u een VOG nodig? Dan moet u geen VOG RP aanvragen, maar een VOG voor natuurlijke personen.

  Justis, de screeningsautoriteit van de overheid, behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval? Dan bekijkt  Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

 • Wat kost het?

  Tarieven 2017:

  • Een aanvraag VOG natuurlijke personen kost € 41,35.
 • Wat moet ik doen?

  VOG zelf aanvragen

  U kunt een VOG op diverse manieren aanvragen bij Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever. Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG beschikbaar.

  • Vul de gegevens in.
  • Onderteken het formulier.
  • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente waar u woont. U betaalt dan meteen de kosten. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u €41,35. U betaalt voor de kosten die de gemeente en Justis maken wanneer ze uw aanvraag in behandeling nemen. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van uw aanvraag.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  VOG online aanvragen

  Een organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook online doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De online -aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

  • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
  • Log in met uw DigiD.
  • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL. Als de aanvraag door uw (toekomstige) werkgever, die de VOG van u verlangt, online wordt aangevraagd, betaalt u €33,85. U betaalt voor de kosten die Justis maakt wanneer deze uw aanvraag in behandeling neemt. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van uw aanvraag.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  VOG aanvragen door een gemachtigde

  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

  De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

 • Wat heb ik nodig?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een Aanvraag VOG RP indient)

  Dient u de aanvraag online in? Dan hebt u ook het volgende nodig:

  • e-mailadres
  • DigiD
  • uw gegevens om te internetbankieren

  Machtiging

  Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Dan heeft deze persoon de volgende documenten nodig:

  • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • een machtigingsbrief
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Aanvragen / formulieren

 • Aanvullende informatie

  • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG gastouderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • Tips

  Bedrijven die zijn aangesloten op eHerkenning kunnen het online aanvraagproces voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een (nieuwe) medewerker digitaal regelen.

  Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis.

  Gratis VOG voor vrijwilligers

  Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers, als hun vrijwilligersorganisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op een gratis VOG. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis, de screeningsautoriteit van de overheid.

 • Direct regelen

  logo DigiDHou de volgende gegevens bij de hand:

  • Uw DigiD
  • Gegevens om te betalen via iDEAL of creditcard.

  Vraag meteen digitaal aan


  Kunt u het formulier niet inscannen of er digitale foto's van maken, dan kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan de balie.

  Maak een afspraak

  of bel 14 0182