Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Samenvatting

  • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Verhuizen naar het buitenland

  Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

  Gaat u verhuizen naar een nieuwbouwwoning?

  Bij een verhuizing naar een nieuwbouwwoning dient u te wachten met inschrijven tot de woning opgeleverd is.

  Verhuist u naar het Gouweplein?

  In het centrum Gouweplein geldt voor de straten Tussenzicht, Binnendoor, Gouweplein, Doorsteek, Promenade, Houtstraat en Marktstraat een verbod voor motorvoertuigen. Op maandag  t/m zaterdag gelden venstertijden tussen 07.00 en 11.00 Binnen deze venstertijden mag men vanwege een verhuizing het gebied in met een motorvoertuig. Buiten de venstertijden is er ontheffing nodig. Deze ontheffing kunt u digitaal aanvragen met Eherkenning of DigiD.

  Meer informatie >>

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
  • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

  De gemeente Waddinxveen stelt de hoofdbewoner op de hoogte als iemand zich op zijn adres vestigt.

  Bij een nieuwbouwwoning adviseren wij u om te wachten met inschrijven tot de woning opgeleverd is.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat heb ik nodig?

  Digitaal doorgeven

  • uw DigiD inlogcode

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs
 • Aanvullende informatie

  De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

 • Tips

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Direct regelen

  Houdt uw DigiD bij de handlogo DigiD

  Verhuizing binnen Nederland


  U kunt een verhuizing naar of binnen de gemeente Waddinxveen in principe alleen digitaal doorgeven. U hoeft dus niet naar het gemeentehuis.
  Als het voor u niet mogelijk is om digitaal aangifte te doen, kunt u telefonisch (tel. 140182) een afspraak maken.