Verhuizen naar Nederland

Home > Inwoners > Verhuizen naar Nederland

Verhuizen naar Nederland

 • Samenvatting

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

  U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.
 • Wat moet ik doen?

  Aangifte moet u persoonlijk aan de balie doen. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Maak hiervoor eerst een afspraak.

  Toestemming hoofdbewoner

  Toestemming van de hoofdbewoner is alleen nodig bij een eerste inschrijving en/of hervestiging vanuit het buitenland. Woont er al iemand op het adres, dan moet u het toestemmingsformulier invullen en meenemen.
  Bent u zelf de hoofdbewoner, dan moet u een huur- of koopcontract meenemen.

 • Wat heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
  • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt. 
  • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
  • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.
  • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.
 • Aanvragen / formulieren

 • Direct regelen

  Maak meteen een afspraak

  of bel 14 0182.

  Toestemming van de hoofdbewoner is alleen nodig bij een eerste inschrijving en/of hervestiging vanuit het buitenland. Woont er al iemand op het adres, dan moet u een toestemmingsformulier invullen en meenemen.

  logo DigiDHoud uw DigiD bij de hand.

  Vul direct het toestemmingsformulier in