Tent in de Wijk

Home > Inwoners > Tent in de Wijk

Tent in de Wijk

 • Samenvatting

  Uit onderzoek blijkt dat woningen waar is ingebroken én woningen in de nabijheid een grotere kans hebben om weer bezoek te krijgen van inbrekers dan woningen waar nog niet is ingebroken. Een logische verklaring hiervoor is dat de inbreker bekend is met de wijk en het type woning. Bovendien verwachten daders dat mensen gestolen voorwerpen vervangen na een inbraak, zodat er opnieuw een slag kan worden geslagen.

  Als er in een woning is ingebroken, is het extra belangrijk om (aanvullende) preventiemaatregelen te nemen bij de woning waar is ingebroken en andere woningen in de omgeving.

  Tijdens de donkere wintermaanden werken de gemeente Waddinxveen en de politie samen aan de actie ‘Tent in de Wijk’.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  We gaan met de tent naar de straat waar de voorgaande week is ingebroken, om hier een voorlichtingsbijeenkomst te houden. Er worden gemiddeld 15 huishoudens uitgenodigd. Maar in de praktijk zien we dat er vaak ook voorbijgangers of andere buurtbewoners aansluiten. Het doel van deze voorlichtingsbijeenkomst is mensen te informeren over de inbraak, de kans op herhaling en hoe men in de toekomst woninginbraken kan voorkomen door maatregelen te treffen. Ook het herkennen van verdachte situaties en melden bij de politie zijn onderdeel van de voorlichtingen. Een medewerker van de gemeente en één van de wijkagenten verzorgen de informatie tijdens deze avonden.

 • Verwijzingen