Starterslening aanvragen

Home > Inwoners > Starterslening aanvragen

Starterslening aanvragen

 • Samenvatting

  De gemeente Waddinxveen wil het starters gemakkelijker maken om in de eigen gemeente een woning te kopen. Om die reden heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld en kunnen  Startersleningen worden aangevraagd voor de aankoop van de eerste koopwoning. Met het verstrekken van een lening onder gunstige voorwaarden wordt het voor starters makkelijker om de koop van een woning te financieren. De gemeente maakt daarvoor gebruik van de Starterslening. De Starterslening is ontwikkeld door het SVn. In Waddinxveen is de Starterslening beschikbaar voor de aankoop van zowel nieuwbouwwoningen als voor bestaande woningen.

  U kunt in aanmerking komen voor een Starterslening in Waddinxveen als de verwervingskosten van de woning niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens. Onder verwervingskosten wordt verstaan: De koopprijs + bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting, de notariskosten e.d. Afhankelijk van uw financiële mogelijkheden bedraagt de Starterslening in Waddinxveen maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 25.000,-. Naast de Starterslening, die u bij het SVn afsluit, hebt u dus nog een hypotheek nodig. Die hypotheek kunt u bij de bank van uw keuze afsluiten. Hieraan wordt een aantal eisen gesteld. Bijvoorbeeld dat zowel de Starterslening als de lening bij de bank wordt voorzien van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

  Park Triangel

  In Park Triangel geldt geen starterslening meer. De woningen in Park Triangel  worden aangeboden als KoopStart-product (product (zie http://www.opmaat.nl/particulier/producten/producten-single/koopstart.html voor meer informatie over dit product).

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Om de startersproblematiek op te lossen heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de Starterslening ontwikkeld. De Starterslening biedt een opstap om een eerste koopwoning te verwerven. Het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en de toegekende Starterslening dient middels een eerste hypotheek bij een bank naar keuze volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te worden gefinancierd. De Starterslening wordt verstrekt uit een revolverend fonds van de gemeente bij het SVn.

  De Starterslening bestaat hierdoor uit twee delen:

  - Eén leningdeel dat wordt afgelost, de zgn. Starterslening

  - Eén leningdeel dat oploopt, de zgn. Combinatielening.

  Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening (minimaal de eerste 3 jaar) ‘betaald’. Zowel de Starterslening als de Combinatielening zijn de eerste 3 jaar vrij van maandlasten. Na afloop van drie jaar wordt op basis van een inkomenstoets de hoogte van de rente en/of aflossing voor een volgende periode vastgesteld.

  De algemene spelregels van de Starterslening

  • Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’.
  • De lening is de eerste 3 jaar vrij van maandlasten.  
  • De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar.
  • De marktconforme rente – gebaseerd op een 15 jaar vaste rente - wordt bij aanvraag bepaald.
  • Na de eerste 3 jaar gaat de koopstarter in principe marktconforme rente en aflossing betalen.
   Als het inkomen van de koopstarter niet toereikend is, betaalt de koopstarter een maandlast die past bij het op dat moment geldende inkomen.
  • Hertoetsing vindt plaats na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar.
  • De Starterslening wordt altijd aangeboden onder Nationale Hypotheek Garantie.
  • De Combinatielening valt niet onder de borging van NHG. In het geval van een verliesdeclaratie neemt SVn de resterende Combinatielening van de starter voor haar rekening en komt het niet ten laste van de starter of gemeente.
 • Wat moet ik doen?

  Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een Starterslening dient u een toetsingsformulier in te vullen en dit samen met de koopakte van uw woning en eventueel een huurovereenkomst van uw huidige woning naar de gemeente toe te sturen. De gemeente toetst dan of aan de voorwaarden voor een Starterslening wordt voldaan. Als u voldoet aan de toetsingscriteria, krijgt u van de gemeente een genummerd en op naam gesteld aanvraagformulier Starterslening SVn. Dit formulier dient u in te vullen en toe te sturen naar de SVn.

 • Wat heb ik nodig?

  Toetsingsformulier

  Kopie koopakte

  Kopie huurovereenkomst (bij huurwoning)

 • Aanvragen / formulieren

 • Aanvullende informatie

 • Verwijzingen

 • Direct regelen

  Starterslening in Waddinxveen gecontinueerd.

  Lees het hele bericht >>

  Download hieronder het toetsingsformulier dat voor u van toepassing is (pdf):

  Toetsingsformulier starterslening Waddinxveen

 • Openbare documenten