Standplaats aanvragen

Home > Inwoners > Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

 • Samenvatting

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Er mag alleen een standplaats worden ingenomen op daarvoor ingerichte standplaatslocaties:

  • Beukenhof/Kerkweg-Oost
  • Zuidplas
  • Groensvoorde
  • Koningin Wilhelminaplein (vaste standplaats) en
  • Juliana van Stolberglaan (incidentele standplaats)

  Bij winkelcentrum Gouweplein is op dit moment geen standplaatslocatie aanwezig. Daar mag dus geen standplaats worden ingenomen. Hetzelfde geldt voor bedrijvenpark Coenecoop. Ook daar mag geen standplaats worden ingenomen.

  Wilt u een standplaats innemen op de markt kijk dan bij Tips.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
  • Voor het innemen van een standplaats op een (week)markt gelden andere regels.
  • Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag dan pas indien een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.
  • Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast kan de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep enzovoort).
 • Wat kost het?

  De legeskosten (tarief 2018) bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

  • een niet-commerciële standplaatsvergunning:     kosteloos
  • een incidentele standplaatsvergunning (max. 12 dagen)   €  53,60
  • een seizoensgebonden standplaatsvergunning  €  133,85
  • een jaarstandplaatsvergunning   €   267,00
    
  • verlenging verleende seizoensgebonden standplaatsvergunning €  26,80
  • verlenging van een verleende jaarstandplaatsvergunning   €  53,60
 • Aanvullende informatie

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Tips

  Wilt u een standplaats innemen op de weekmarkt dan gelden andere regels. U hebt dan een marktvergunning nodig. De weekmarkt van Waddinxveen is verzelfstandigd. Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt kunt u een contactformulier invullen via  http://marktwaddinxveen.nl/

  Wilt u goederen op straat of huis-aan-huis verkopen, dan hebt u daarvoor in de gemeente Waddinxveen geen ventvergunning meer nodig.

 • Direct regelen

  logo DigiD

  Hou de volgende gegevens bij de hand:

  • Uw DigiD
   (voor particulieren)
  • Uw eHerkenningsgegevens
   (voor bedrijven of organisaties)logo eHerkenning

  aanvraag standplaatsvergunning