Sportaccommodaties en velden huren

Home > Inwoners > Sportaccommodaties en velden huren

Sportaccommodaties en velden huren

 • Samenvatting

  De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Bijvoorbeeld een sporthal, sportzalen en -terreinen. De gemeente verhuurt deze aan sportverenigingen. U kunt ook voor een bepaalde activiteit een accommodatie huren. Bijvoorbeeld voor bedrijfssportwedstrijden of toernooien.

  Huren van velden en binnensportaccommodaties

  De sportvelden worden voor het hele seizoen door de desbetreffende vereniging (voetbal, korfbal) gehuurd. Er is geen mogelijkheid tot losse verhuur van sportvelden via de gemeente. De sporthallen en - zalen kunnen wel voor een bepaalde activiteit worden gehuurd via Sportpunt Gouda.

  Verhuurvoorwaarden

  Op de verhuur zijn de Algemene voorwaarden verhuur sporthallen versie 2012 van toepassing. 
  Bij het indienen van een aanvraag verklaart u hiermee bekend te zijn en mee in te stemmen.

 • Direct regelen

  Beheer en verhuur binnensportaccommodaties

  Sportpunt Gouda beheert vanaf 22 augustus 2016 de binnensportaccommodaties in Waddinxveen. Tevens regelen ze vanaf die datum de verhuur. Voor het huren van een binnensportaccommodatie kunt u mailen naar verhuur@sportpuntgouda.nl

  U kunt ook bellen naar 0182-590 924.