Snippergroen / restkavels kopen

Home > Inwoners > Snippergroen / restkavels kopen

Snippergroen / restkavels kopen

 • Samenvatting

  Wat is Snippergroen?

  Onder snippergroen en restkavels wordt verstaan:
  kavels, in beginsel onbebouwde, gemeentegrond (waaronder water is begrepen), deel uitmakend van de openbare ruimte en met een maximale grootte van 150 m2 per aanvraag tot verkoop, direct aansluitend op eigendom van de aanvrager en welke ingevolge de beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Waddinxveen 2012 vatbaar zijn voor eigendomsoverdracht.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners en ondernemers om de groenstrook aan te kunnen kopen die bij hun woning / bedrijf ligt. In bepaalde gevallen is het inderdaad mogelijk dit zogenoemde snippergroen aan te kopen, maar dan moet de groenstrook wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

  De gemeente is bereid om snippergroen te verkopen, mits dat mogelijk en wenselijk is. Bij de beoordeling van een verzoek tot gronduitgifte maakt de gemeente een afweging tussen het individuele belang van de verzoeker en het algemene belang. Het belangrijkste uitgangspunt is dat er door de verkoop van snippergroen een situatie ontstaat waarin alle betrokkenen redelijkerwijs tevreden kunnen zijn: de nieuwe eigenaar heeft een grotere tuin, voor de omwonenden zijn er – naar het oordeel van de gemeente - geen ruimtelijke belemmeringen en de gemeente hoeft zich niet meer te bekommeren om het onderhoud van de groenstrook.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een verzoek tot aankoop van snippergroen indienen dan vult u het formulier in. U vermeld hierbij onder meer de volgende gegevens:

  • een korte omschrijving van de plannen die u met het beoogde stukje grond heeft;
  • een duidelijke (kadastrale) tekening waarop staat aangegeven op welk stukje snippergroen het verzoek betrekking heeft.
 • Wat heb ik nodig?

  Inwoners moeten zich identificeren met DigiD, ondernemers moeten inloggen met eHerkenning.
   

 • Wat kost het?

  De reguliere verkoopprijs voor snippergroen varieert op basis van de ligging tussen de € 75, € 105 en € 210 euro per m².

  Tijdelijk worden er andere prijzen gehanteerd door de start van het gemeentelijke project ‘Actualisatie gebruik gemeentegrond’.  Afhankelijk van de ligging varieert de tijdelijke verkoopprijs voor snippergroen grenzend aan woonpercelen tussen de € 75 per m² en de € 160 per m². Voor snippergroen op bedrijventerreinen geldt tijdens het project de prijs van € 150 per m². De kosten van o.a. de notaris en het kadaster zijn voor rekening van de koper.

  .

 • Aanvullende informatie

  Beleidsnota Snippergroen

  In de  beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Waddinxveen 2012 vindt u de voorwaarden waaraan de groenstrook moet voldoen om in aanmerking te komen voor verkoop.

  Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0182.

 • Direct regelen

  Hou de volgende gegevens bij de hand:logo DigiD

  • Uw DigiD
   (voor particulieren)
  • Uw eHerkenningsgegevens logo eHerkenning
   (voor bedrijven of organisaties)

  Verzoek aankoop snippergroen