Schoolkosten, bijdrage

Home > Inwoners > Schoolkosten, bijdrage

Schoolkosten, bijdrage

 • Samenvatting

  Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen een bijdrage krijgen, waarmee u bijvoorbeeld schoolspullen kunt kopen. Dit heet een tegemoetkoming in de schoolkosten. U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  Bijdrageregeling schoolkosten Waddinxveen

  De bijdrageregeling schoolkosten is een tegemoetkoming in de schoolkosten voor groep 8 van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en is er voor kinderen tot en met zeventien jaar.

  • Als uw kind naar groep 8 gaat van het basisonderwijs, kunt u in 2019 in aanmerking komen voor een bijdrage van € 428,00 per kind per schooljaar.
  • Voor kinderen in de vervolgjaren van het voortgezet onderwijs (tot en met 17 jaar) kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van € 215,00 per kind per schooljaar.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de Bijdrage schoolkosten aan bij de gemeente Waddinxveen via de button hiernaast met gebruikmaking van uw DigiD.

 • Aanvullende informatie

  U kunt de vergoedingen aanvragen als u in Waddinxveen staat ingeschreven, hier ook daadwerkelijk woont en 18 jaar of ouder bent. Uw netto inkomen is maximaal  130% van de bijstandsnorm.

  Inkomensnormen (130% van de bijstandsnorm)

  Personen tussen de 21 jaar – AOW-gerechtigde leeftijd

  Alleenstaand

       € 1.266,55

  Gehuwd of samenwonend -
  beiden jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd

       € 1.809,36

  Personen boven 65 jaar

  Alleenstaand

       € 1.417,55

  Gehuwd of samenwonend -
  beiden jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd

       € 1.930,85

  De netto bedragen zijn gebaseerd op de inkomensnormen van 1 januari 2019 en zijn exclusief vakantietoeslag.

  Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

  Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2019)

  Uw vermogen, waaronder ook inbegrepen uw vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

      Gezinssituatie

      Vermogensgrens

  Alleenstaand

            €    6.120,00

  Alleenstaande ouder

            € 12.240,00

  Gehuwd/samenwonend

            € 12.240,00

  Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

  Bovendien geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7054,00 per persoon als men niet of onvoldoende verzekerd is voor begrafeniskosten. Dit bedrag dient op een aparte rekening te staan, waarop  alleen gestort kan worden.

 • Direct regelen

  Houdt uw DigiD bij de handlogo DigiD

  Aanvraag minimaregeling 2019