Rolstoel aanvragen

Home > Inwoners > Rolstoel aanvragen

Rolstoel aanvragen

 • Samenvatting

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Een van onderstaande leenvoorzieningen biedt misschien uitkomst:

  • Uitleenservice: Voor het lenen van onder andere een rolstoel kunt u terecht bij de uitleenservice. U kunt maximaal zes maanden gebruikmaken van een voorziening van de uitleen. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering. U leent voorzieningen bij: Vegro, Medipoint, Jens.
  • Rolstoelpool: In de gemeente Waddinxveen is een rolstoelpool, de zogenoemde WADmobiel. Hier kunt u maximaal 24 uur gratis een rolstoel lenen. Er zijn twee uitgiftepunten: bij het Anne Frankcentrum en bij Zorgcentrum Souburgh. Bij deze uitgiftepunten kunt u een rolstoel reserveren en/of ophalen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met WADmobiel.

  Verstrekken van een individuele voorziening (maatwerk)

  Als er sprake is van langdurige beperkingen en u kunt geen beroep doen op bovenstaande mogelijkheden, dan kunt u met een medewerker van WadWijzer in gesprek over een maatwerkvoorziening via de gemeente. Welke hulp wordt gegeven hangt af van wat voor u de beste oplossing is.

  Mogelijkheden van maatwerk zijn bijvoorbeeld:

  • een rolstoel
  • een aanpassing aan uw rolstoel
  • aangepaste buggy/kinderduwwandelwagen
 • Wat moet ik doen?

 • Wat kost het?

  Eigen bijdrage
  Voor een rolstoelvoorziening hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

 • Aanvullende informatie

  Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO) onder het kopje Aanvullende informatie.

 • Tips

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 • Verwijzingen

  Uitleenservice

  Neem voor de uitleenservice rechtstreeks contact op met:

  Meer weten over de WMO: Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO)

  Ga via deze link naar www.wadwijzer.nl.