Regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten, aanvragen

Home > Inwoners > Regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten, aanvragen

Regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten, aanvragen

 • Samenvatting

  Deze regeling is voor kinderen tot en met 17 jaar, personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn, en personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Deze regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. RBMA Basis vergoeding 

  De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten 2018 Basis vergoedt kosten voor een activiteit, lidmaatschap of abonnement tot een bedrag van € 105,00 per persoon per jaar.

  2. RBMA Extra vergoeding

  Kinderen tot en met 17 jaar kunnen per kalenderjaar gratis lid zijn van één sportvereniging in de regio Midden-Holland of gratis één cursus volgen bij Stichting Vonk of Palet Welzijn Waddinxveen.
  Volwassenen die gebruik maken van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten 2018 kunnen voor 50% van de werkelijke kosten per persoon per kalenderjaar één cursus volgen bij Stichting Vonk of Palet Welzijn.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten 2018 is bedoeld voor:

  • kinderen tot en met 17 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben
  • personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn en een laag inkomen hebben
  • personen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die chronisch ziek of gehandicapt zijn én een laag inkomen hebben

  Kijk in de tabel of u in aanmerking komt voor de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten 2018 (als u gehuwd of samenwonend bent, tel dan uw inkomens bij elkaar op). Behoort u tot een van de categorieën en is uw netto inkomen per maand lager dan het genoemde bedrag? Dien dan uw aanvraag in.

  Inkomensnormen

  De hoogte van de inkomensgrens bedraagt 130% van de op dit moment geldende bijstandsnorm ingevolge de Participatiewet. Deze normen zijn voor personen die geen bijstandsuitkering hebben.

  Inkomensnormen (130% van de bijstandsnorm)

  Personen tussen de 21 jaar – pensioengerechtigde leeftijd

  Alleenstaand / Alleenstaande ouder

       € 1.225,25

  Gehuwd of samenwonend -
  beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

       € 1.750,40

  Personen van pensioengerechtigde leeftijd of ouder

  Alleenstaand

      €  1.378,00

  Gehuwd of samenwonend                  

      €  1.883,90

  De netto bedragen zijn gebaseerd op de inkomensnormen van 1 januari 2018 en zijn exclusief vakantietoeslag.

  Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

  Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2018)

  Uw vermogen, waaronder ook inbegrepen uw vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

      Gezinssituatie

      Vermogensgrens

  Alleenstaand

           €   6.200,00

  Alleenstaande ouder

    € 12.040,00

  Gehuwd/samenwonend

    € 12.040,00

  Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post de beschikking met goedkeuring of afwijzing.

  Vergoeding van de kosten RBMA 2018 Basis

  Aan personen die gebruik mogen maken van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten 2018, wordt na de toekenning het bedrag van de RBMA 2018 Basis (€ 105,00) gelijk uitbetaald door de gemeente. Wel moet u gedurende 2 jaar alle bonnen bewaren, omdat de gemeente in een later stadium, bij wijze van een steekproef, deze kan opvragen.

  Vergoeding van de kosten RBMA 2018 Extra

  De kosten voor de RBMA extra moet u wel declareren bij de gemeente. Als het mogelijk is, betaalt u de kosten eerst zelf. Ook deze aanvraag doet u via de gemeentelijke website met uw DigiD. Het betaalbewijs stuurt u met uw aanvraag mee. Schrijf op het betaalbewijs voor welk gezinslid de kosten zijn gemaakt.

   Als u het sporten of de cursus niet zelf vooraf kunt betalen, zal de betaling rechtstreeks aan de vereniging of organisatie worden betaald.

 • Wat moet ik doen?

  Vul het aanvraagformulier Minimaregelingen 2018 in. U vindt dit via de knop aan de rechterkant van deze pagina. U kunt deze regeling alleen aanvragen met uw DigiD.

  U kunt tot 31 december van het lopende kalenderjaar een aanvraag indienen voor vergoeding van kosten die u in datzelfde jaar gemaakt heeft. Stuur het volledig ingevulde formulier samen met de bewijsstukken van uw netto maandinkomen en/of chronische ziekte of handicap naar de gemeente.

  Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post de beschikking met goedkeuring of afwijzing

 • Aanvullende informatie

  Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Maatschappij, administratie Sociaal Team, via telefoonnummer 14 0182. Elke werkdag het beste bereikbaar van 09.00 tot 10.00 uur.

  U kunt uw vraag stellen via het contactformulier. Vermeld in het onderwerp ‘RBMA 2018’

 • Direct regelen

  Houdt uw DigiD bij de hand

  Aanvraag minimaregelingen 2018