Portal Werk en Inkomen

Home > Inwoners > Portal Werk en Inkomen

Portal Werk en Inkomen

 • Samenvatting

  Wanneer u een uitkering op grond van de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ ontvangt kunt u specificaties omtrent deze uitkering digitaal opvragen. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van een Portal Werk en Inkomen.

  U vindt deze portal hier: https://mijnuitkering.waddinxveen.nl

  Als u inlogt op deze portal moet u in het bezit te zijn van een DigiD-inlogcode. Heeft u deze niet, dan kunt u de DigiD-inlogcode alsnog aanvragen. De Formulierenbrigade kan u ook helpen.

  De volgende gegevens zijn op de portal beschikbaar:

  • uw maandelijkse uitkeringsspecificatie levensonderhoud, deze is beschikbaar op de dag dat de uitkering aan u betaalbaar wordt gesteld
  • alle voorgaande uitkeringsspecificaties
  • betalingen bijzondere bijstand of uitkeringen op grond van een minimaregeling
  • uw jaaropgave welke u o.a kunt gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting
  • uw eventuele schuld bij de gemeente, ontstaan vanuit uw uitkeringssituatie

  Daarnaast kunt u de portal gebruiken voor het wijzigen van uw e-mail adres, telefoonnummer en het bankrekeningnummer waarop uw uitkering wordt gestort.

 • Aanvullende informatie