Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Inwoners > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

 • Wat moet ik doen?

  • Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • Bent u het niet eens met de opgelegde OZB, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.
  • Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.

 • Direct regelen

  Vanaf 1 januari 2016 verzorgt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) het innen van de gemeentelijke belastingen.

  Ga meteen naar de website van de BSGR.