Ondersteuning voor mantelzorgers

Home > Inwoners > Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Samenvatting

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

  Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u de gemeente vragen u te begeleiden en helpen bij het uitvoeren van deze taak.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

  De gemeente bepaalt zelf welke hulp mantelzorgers kunnen krijgen.

  In Waddinxveen biedt Palet Welzijn mantelzorgondersteuning. U kunt met hen contact opnemen over uw vraag. Palet Welzijn kan ook respijtzorg (vervangende mantelzorg) organiseren. 

 • Wat moet ik doen?

  Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hulp en informatie vragen over wat de gemeente voor u kan doen.

  Meer informatie over mantelzorg vindt u bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo.

 • Aanvullende informatie

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 regelt dat ook mantelzorg gebruik kan maken van voorzieningen. Na de melding onderzoekt de gemeente in het gesprek ook de situatie van de mantelzorger.