Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Home > Inwoners > Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Samenvatting

  Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 tot 16 jaar is uw kind leerplichtig. Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Al uw vragen/meldingen over leerplicht, bijvoorbeeld over verzuim of verlof, kunt u neerleggen bij Bureau Leerlingzaken. Zij zijn voor de gemeente Waddinxveen hiervoor het aanspreekpunt.

 • Verwijzingen

  Contactgegevens Bureau leerlingzaken:

  www.leerlingzakenmh.nl
  0182-588586
  Info@leerlingzakenmh.nl

 • Direct regelen

  Bekijk het vakantierooster voor de Waddinxveense scholen:

  Vakantierooster 2017-2018