Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Samenvatting

  Het is mogelijk bij de gemeente een vergoeding aan te vragen voor leerlingenvervoer. Dit gaat over het vervoer tussen het woonadres en de meest dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind. 
  Een vergoeding wordt in verschillende vormen toegekend:

  • Aangepast vervoer (schooltaxibus)
  • Eigen vervoer (km-vergoeding voor auto, fiets, brommer)
  • Openbaar Vervoer (speciale OV-chipkaart)

  De gemeente bepaalt voor welke vergoeding uw kind in aanmerking komt.

  Hieronder vindt u de voorwaarden en leest u of u in aanmerking komt voor een vergoeding leerlingenvervoer.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  U komt mogelijk in aanmerking voor een vergoeding wanneer:

  Uw kind (gedeeltelijk) in Waddinxveen woont én uw kind de dichtstbijzijnde toegankelijke school bezoekt van het:

  • Basisonderwijs vanuit een specifieke geloofsrichting of
  • Speciaal Basisonderwijs of
  • Voorgezet Speciaal onderwijs
  • Speciaal onderwijs

  én

  de afstand naar school (vanaf het woonadres) meer dan 6 kilometer is óf

  uw kind een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking heeft (langer dan drie maanden).

  Soort vergoeding
  Een vergoeding kan in verschillende vormen worden toegekend. De gemeente bepaalt voor welke vergoeding uw kind in aanmerking komt.

  • Eigen vervoer (km-vergoeding voor auto, fiets, brommer)
  • Openbaar Vervoer (speciale OV-chipkaart)
  • Aangepast vervoer (schooltaxibus)
 • Wat moet ik doen?

  1. Als u nog nooit een vergoeding heeft ontvangen voor uw kind, doet u een melding bij het Sociaal Team. Dit gaat als volgt:

  • Neem contact op met het Sociaal Team via telefoonnummer 14 0182.
  • Meld uw probleem; vertel waar u tegenaan loopt in het vervoer naar school.

  Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen

  Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

  • U krijgt, als nodig, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
  • De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken.
  • Na een uitgebreid gesprek met u wordt een ondersteuningsplan opgesteld.
  • U geeft akkoord op het ondersteuningsplan.
  • Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

  Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan maakt u aantekeningen waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven, maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

  2. Heeft uw kind vorig schooljaar wél een vergoeding voor het leerlingenvervoer ontvangen, dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier.

 • Wat kost het?

  Eigen bijdrage

  Wanneer uw kind naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaat, moet u een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage hoeft u alleen te betalen als uw verzamelinkomen boven de gestelde norm uitkomt. Voor het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende bedragen:

  Verzamelinkomen 2015:

  • Norm (drempelbijdrage): € 25.650,- (was uw verzamelinkomen in 2015 hoger dan deze drempelbijdrage, dan betaalt u een eigen bijdrage)
  • Eigen bijdrage: €521,-
 • Aanvullende informatie

  In geval van eerste melding:

  De gemeente moet in principe binnen 6 weken, nadat u een melding heeft gedaan, een ondersteuningsplan naar u hebben toegestuurd. Nadat u dit plan heeft ondertekend, moet de gemeente binnen 2 weken een besluit toesturen.

  In geval van herhalingsaanvraag:

  U ontvangt binnen 6 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

 • Verwijzingen

  www.waddinxwijzer.nl

 • Direct regelen