Klacht indienen

Home > Inwoners > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Samenvatting

  De gemeente wil u zo goed mogelijk van dienst zijn, toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat over:

  • het gedrag van een medewerker of bestuurder
  • een krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • een trage, te late of geen behandeling van uw brief of vraag

  Geen klacht maar wel iets melden?

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

 • Wat moet ik doen?

  U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De klachtencoördinator van de gemeente onderzoekt uw klacht. Deze  kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken of om deze telefonisch toe te lichten.

  Schrijf uw klacht zo kort mogelijk na het incident op; u weet dan nog de meeste details. Vermeld kenmerken van brieven of cliëntnummers.

  Vindt u het invullen van het klachtenformulier lastig, vraag dan hulp van de klachtencoördinator. U kunt de klachtencoördinator ook bellen via telefoon 14 0182.

  Klacht indienen per post

  U kunt uw klacht digitaal indienen, maar ook per post. Als u documenten wilt bijvoegen is dat vaak handig, maar stuur ons geen originele exemplaren, alleen kopieën.

  Stuur het formulier naar de Gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen

  U krijgt na behandeling bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman. De ombudsman adviseert om altijd eerst telefonisch contact op te nemen over uw klacht, telefoon: 0800 335 55 55.

 • Aanvullende informatie

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

  Deze termijn kan met maximaal 4 weken worden verdaagd. U ontvangt daarvan schriftelijk bericht onder vermelding van de reden(en).

 • Tips

  Bespreek eerst uw grieven met betrokken medewerker of bestuurder  zelf.

 • Verwijzingen

 • Direct regelen

  Hou uw DigiD-inlogcode bij de hand.

  Vul meteen het klachtenformulier in