Kinderopvangtoeslag

Home > Inwoners > Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

 • Samenvatting

  Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), of gastouder? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding: de kinderopvangtoeslag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u werkt, studeert, werkzoekende bent of een inburgeringscursus volgt. Daarnaast moet de kinderopvangorganisatie aangemeld zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Kijk voor alle voorwaarden op www.belastingdienst.nl. Hier vraagt u ook uw kinderopvangtoeslag aan.

  Aanvullende vergoedingen

  Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Sinds 1 januari 2019 kan u bij het kinderdagverblijf een aanvullende vergoeding aanvragen voor kinderen tussen de twee jaar - drie maanden en vier jaar oud. De volgende kinderdagverblijven ontvangen een bijdrage van de gemeente:

  Stichting Quadrant Kindercentra

  Verschillende locaties

  T 0182 689 896 | E info@quadrantkindercentra.nl

  Zie Uit!

  Peutergroep Mazzy

  T +31(0)6 – 30 84 90 79 | E info@zieuit.nl

  Kind & Co

  Peutergroep Boskoop: Bouwsteen

  T +31 (0)30 695 84 69 | E info@kmnkindenco.nl

  Extra vergoeding

  In sommige gevallen zijn deze vergoedingen niet voldoende. Bijvoorbeeld als u werk zoekt of wegens sociaal medische redenen geen kinderen kan opvangen. In die gevallen kan de gemeente extra bijdragen. Wilt u weten of u recht heeft op een extra vergoeding van de gemeente? Neem dan contact op met Team Wadwijzer via telefoonnummer 14 01 82 of stuur een e-mail naar wadwijzer@waddinxveen.nl.