Jongerenvoucher

Home > Inwoners > Jongerenvoucher

Jongerenvoucher

 • Samenvatting

  Om jongeren een grotere kans te bieden ervaring op te doen op de arbeidsmarkt is er de Jongerenvoucher. Werkgevers uit de regiogemeenten die jongeren een baan aanbieden kunnen gebruikmaken van deze Jongerenvoucher.

  Deze voucher is een subsidie voor werkgevers die jongeren van 15 - 28 jaar uit de regiogemeenten voor tenminste 6 maanden, voor minimaal 24 uur in dienst nemen. De Jongerenvoucher ter waarde van € 1.700,00 kan worden ingezet voor de loon- of opleidingskosten.

 • Wat moet ik doen?

  Voor de jongeren:

  Als je solliciteert op die leuke baan, wijs de werkgever dan op de voucher, meteen al in je brief, of…..tijdens je gesprek.

  Voor de bedrijven:

  Meer informatie en de aanvraagset vindt u op www.gouda.nl/jongerenvoucher.  

  Of e-mail uw vragen of verzoek om informatie op maat voor uw bedrijf, naar werkeninkomen@waddinxveen.nl.

 • Direct regelen

  Meer informatie en aanvraagset

  U kunt ook uw vragen of verzoek om informatie op maat voor uw bedrijf sturen naar werkeninkomen@waddinxveen.nl.