Individuele studietoeslag

Home > Inwoners > Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

 • Samenvatting

  Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

  De individuele studietoeslag In Waddinxveen bedraagt € 152,00 netto per maand.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • u 18 jaar of ouder bent;
  • u recht hebt op studiefinanciering of een bijdrage;
  • u geen of weinig eigen vermogen hebt;
  • u door uw beperking niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.

  Om vast te kunnen stellen dat u voldoet aan de beschreven voorwaarden kunnen wij u vragen om mee te werken aan een arbeidskundig en/of medisch onderzoek.

  De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de individuele studietoeslag aanvragen door contact op te nemen met het cluster Werk van de afdeling Maatschappij via telefoonnummer 140182.

  Voor de studietoeslag is het niet nodig dat u aantoont welke kosten u maakt.

 • Aanvullende informatie

  Inkomensnormen (110% van de bijstandsnorm)

  Personen tussen de 21 jaar – AOW-gerechtigde leeftijd

  Alleenstaand      € 1.016,48
  Gehuwd of samenwonend -
  beiden jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd
       € 1.452,14

  De netto bedragen zijn gebaseerd op de inkomensnormen van 1 januari 2016 en zijn exclusief vakantietoeslag.

  Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

  Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2016)

  Uw vermogen, waaronder ook inbegrepen uw vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

      Gezinssituatie     Vermogensgrens
  Alleenstaand          €   5.920
  Alleenstaande ouder   € 11.840
  Gehuwd/samenwonend   € 11.840

  Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

  Bovendien geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7054,00 per persoon als men niet of onvoldoende verzekerd is voor begrafeniskosten. Dit bedrag dient op een aparte rekening te staan, waarop  alleen gestort kan worden.