Hulp bij het huishouden

Home > Inwoners > Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

 • Samenvatting

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals kan naar passende ondersteuning worden gezocht. De gemeente kan dit samen met u doen. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  U kunt zelf stappen nemen om uw probleem in het huishouden op te lossen. Hieronder staan een aantal mogelijkheden:

  • Gebruikelijke Zorg: Er wordt van huisgenoten die geen beperking hebben verwacht dat zij huishoudelijke taken overnemen. Soms kunnen problemen al verminderd worden door het huishouden op een andere manier te organiseren, het huis anders in te richten of door het kopen van hulpmiddelen die voor iedereen beschikbaar zijn, of men nu wel of geen beperking heeft (bijvoorbeeld een droger voor de was).
    
  • Onderzoek uw netwerk: Heeft u een (schoon)dochter of een goede vriend? Misschien vinden zij het geen probleem om u te helpen met de huishoudelijke taken die u niet meer zelf kunt doen. Het is vaak moeilijk om om hulp te vragen. Toch vinden anderen het meestal geen probleem om hulp te geven.
    
  • Particuliere hulp in de huishouding: U kunt op zoek gaan naar iemand die tegen een vergoeding de huishoudelijke taken kan overnemen. Denkt u daarbij ook aan een professionele zorgleverancier. Zij bieden tegen een redelijk tarief ook particuliere hulp aan. Deze hulp wordt door beroepskrachten uitgevoerd en u kunt terugvallen op een organisatie.

  Verstrekken van een individuele voorziening (maatwerk)

  Als er sprake is van langdurige beperkingen en u kunt geen beroep doen op bovenstaande mogelijkheden, dan kunt u met het Sociaal Team in gesprek over hulp bij het huishouden via de gemeente. Welke hulp wordt gegeven hangt af van wat voor u de beste oplossing is.

 • Wat moet ik doen?

 • Wat kost het?

  Eigen bijdrage
  De gemeente vraagt (een deel van) de maatwerkvoorziening zelf te betalen door een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of -aanpassing hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. Via de rekenhulp op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

 • Aanvullende informatie

  Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO) onder het kopje Aanvullende informatie.

 • Verwijzingen

 • Direct regelen

  Voor vragen om hulp en ondersteuning Wmo kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer  14 0182. Ook kunt u per e-mail uw vraag stellen via gemeente@Waddinxveen.nl.