Hulp bij geldzaken en schulden

Home > Inwoners > Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

  • Samenvatting

    Hebt u moeite met de administratie van uw geldzaken? Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo hebt u al uw geldzaken op één plek bij de hand. Humanitas Thuisadministratie biedt tijdelijke ondersteuning wanneer u door omstandigheden even het overzicht kwijt bent. Zij helpen u op weg zodat u weer zelfstandig verder kunt.

    Als het u niet meer lukt om uw schulden af te betalen, kunt u schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

  • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

    U kunt begeleiding krijgen bij uw uitgaven. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld een cursus aan. Zodat u niet meer geld uitgeeft dan u binnen krijgt.

    Een professionele hulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw problemen met geld. De hulpverlener probeert afspraken te maken met u en de schuldeisers over de betaling van de schuld. U en de schuldeisers moeten zich aan deze afspraken houden.

    Schuldhulp aanvragen

    Dien een aanvraag in bij een hulpverlenende instantie, bijvoorbeeld de gemeente. De instantie beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Zij kijken onder andere naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook bekijken zij of en hoeveel u kunt aflossen. Daarna hoort u of u de hulp krijgt.

    Schuldhulp voor ondernemers

    Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen.

  • Wat moet ik doen?

    U kunt bij de gemeente schuldhulpverlening aanvragen.

    Schuldhulp aanvragen

    Dien een aanvraag in bij een hulpverlenende instantie. De instantie beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Zij kijken onder andere naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook bekijken zij of en hoeveel u kunt aflossen. Daarna hoort u of u de hulp krijgt.

    Schuldhulp voor ondernemers

    Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen.

  • Wat heb ik nodig?

    • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
    • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
    • gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen
  • Aanvullende informatie

    Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? Dan moet u binnen 4 weken een eerste gesprek krijgen. In dringende gevallen moet u binnen 3 werkdagen een gesprek krijgen. Bijvoorbeeld als u uit uw woning dreigt gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering opgezegd wordt.

    Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in 3 jaar uw schulden aflost. Soms kan dit 5 jaar zijn.

  • Tips

    Schuldhulpverlening wordt ook wel 'schuldsanering' genoemd. Schuldsanering is een manier om van uw schulden af te komen. Dit kan via vrijwillige schuldsanering of via wettelijke schuldsanering.

    Vrijwillige schuldsanering

    Kunt u uw schulden niet meer zelf betalen? Dan vraagt u hulp bij de gemeente. Een schuldhulpverlener doet uw schuldeisers dan een voorstel hoe u uw schulden afbetaalt. De schuldeisers kunnen hiermee akkoord gaan, maar dat is niet verplicht.

    Verplichtingen

    De schuldeisers kunnen eisen stellen aan de hulp. Deze eisen moet u opvolgen:

    • Budgetvoorlichting: U krijgt informatie en advies over hoe u zelfstandig kunt rondkomen van uw inkomen.
    • Budgetbegeleiding: U krijgt begeleiding die u leert om met geld om te gaan.
    • Budgetbeheer: Een instantie beheert uw inkomen. Zij betalen uw vaste lasten en u krijgt alleen huishoudgeld. Budgetbeheer duurt vaak de hele periode dat u aflost.
    • Inlichtingenplicht: U moet alle inlichtingen verstrekken van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld als u meer inkomen krijgt, gaat verhuizen of uw baan kwijtraakt.

    Wettelijke schuldsanering

    Werken de schuldeisers niet mee aan vrijwillige schuldsanering? Dan kunt u bij de rechter vragen om wettelijke schuldsanering. Gaat de rechter hiermee akkoord? Dan moeten de schuldeisers hieraan meewerken. De rechter benoemt een bewindvoerder die uw financiën beheert. Binnen 3 tot 5 jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Daarna beoordeelt de rechter of u zonder schulden ('schone lei') verder kunt.

    Goed adviseren kost tijd. Daarom werkt de consulent op afspraak. De consulent is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt op die dagen telefonisch een afspraak maken tussen 9.00 en 10.00 uur, telefoonnummer 14 0182.

    Consumenten- en budgetvoorlichting

    Misschien wilt u eens weten hoeveel kostgeld u aan uw zoon of dochter zou kunnen vragen. Het kan ook zijn dat u uw administratie overzichtelijk wilt krijgen, zodat u beter inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven. Welke verzekeringen zijn wel en welke zijn minder belangrijk. Vraag de consulent schuldhulpverlening om informatie.