Gladheid bestrijden

Home > Inwoners > Gladheid bestrijden

Gladheid bestrijden

  • Samenvatting

    De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

    • Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken.
    • Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

    Meer informatie over het strooien in Waddinxveen vindt u in het Actieplan gladheidsbestrijding.

  • Direct regelen