Geheimhouden persoonsgegevens

Home > Inwoners > Geheimhouden persoonsgegevens

Geheimhouden persoonsgegevens

 • Samenvatting

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

  Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

  Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

  De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen
 • Wat moet ik doen?

  • Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente. Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.
  • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

  Verhuizen naar een andere gemeente

  Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen. 

 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
 • Aanvragen / formulieren

 • Aanvullende informatie

  Verplichte verstrekking
  Uw gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen krijgen alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens aangeleverd en baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan die instanties wordt verstrekt. De verstrekking van gegevens voor publiekrechtelijke doeleinden is dus verplicht.

  De gemeente verwerkt binnen 5 werkdagen de geheimhouding.

  Ook andere instanties kunnen in enkele gevallen vragen om de over u beschikbare gegevens in de GBA aan hen te verstrekken. Het gaat dan om zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor de kerkgenootschappen in Nederland zorgt voor het bijhouden van de ledenadministratie) en om zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren). Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

 • Tips

  U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.

 • Direct regelen

  Houdt uw DigiD bij de handlogo DigiD

  Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  Geheimhouding persoongegevens beëindigen


  Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.