Forensenbelasting

Home > Inwoners > Forensenbelasting

Forensenbelasting

  • Samenvatting

    De gemeente Waddinxveen kent geen forensenbelasting.
    Inwoners van Waddinxveen, die een tweede woning of stacaravan in een andere gemeente bezitten, moeten bij die gemeente informeren of zij forensenbelasting verschuldigd zijn.

    Als u een tweede woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in de ene gemeente tot uw beschikking hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente, betaalt u forensenbelasting.