Bouw en verbouwing, welstand

Home > Inwoners > Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Samenvatting

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

  De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Vraag een voorlopige oordeel aan

  Wilt u van te voren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand?
  Dien dan eerst een vooroverleg in. Uw bouwplan wordt getoetst aan het vigerende bestemmingsplan en zal worden beoordeeld door de welstandscommissie.
  U krijgt schriftelijk een voorlopige uitsprak over onze bevindingen.

 • Wat heb ik nodig?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.