Bezwaar maken

Home > Inwoners > Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Samenvatting

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • Wat moet ik doen?

  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening

  U kunt nu ook digitaal bezwaar indienen. Daarvoor heeft u wel DigiD (burgers) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Het bezwaarformulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

 • Wat kost het?

  Bezwaar bij gemeente: geen kosten.
  Beroep bij de Rechtbank: u bent griffierecht verschuldigd.

 • Aanvullende informatie

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Beroep indienen

  Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

  Bij bezwaarschriften tegen belastingaanslagen gelden afwijkende termijnen.

 • Verwijzingen

 • Direct regelen

  logo DigiD

  Hou de volgende gegevens bij de hand:

  • Uw DigiD
   (voor particulieren)
  • Uw eHerkenningsgegevens
   (voor bedrijven of organisaties)logo eHerkenning

  Vul meteen het bezwaarformulier in

  Let op:

  Met dit formulier kunt u geen bezwaar maken tegen de aanslagen gemeentelijke belastingen of het taxatierapport OZB.
  Meer informatie vindt u op de website van de BSGR