Belastingen en heffingen, teruggave

Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

 • Samenvatting

  Wijziging situatie melden bij de BSGR

  Soms wijzigt er iets in uw persoonlijke situatie. U gaat bijvoorbeeld verhuizen, heeft een nieuw rekeningnummer of verkoopt uw woning.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Vertrek uit gemeente

  Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen.

  Verhuizen binnen gemeente

  Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen.

 • Direct regelen