Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Samenvatting

  Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Ook is het mogelijk dat u voor sommige gemeentelijke belastingen kwijtscheling krijgt, maar andere gemeentelijke belastingen wel moet betalen.

  NIEUW VANAF 2016

  Het innen van belastingen gaat vanaf het kalenderjaar 2016 via bij Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland gebeuren. Zodra u een aanslag ontvangt van de BSGR, kunt u bij de BSGR kwijtschelding aanvragen.

  In 2016 kan er door de gemeente over de voorgaande jaren nog een belastingaanslag worden opgelegd of gecorrigeerd. In deze gevallen moet u de kwijtschelding nog aanvragen bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen, heeft het Inlichtingenbureau getoetst of u voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt. Hierover krijgt u bericht van de gemeente. Als uit de toetsing blijkt dat u niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt, ontvangt u alsnog een kwijtsscheldingsformulier die u kunt invullen en terugsturen.
  Het indienen van een aanvraag leidt niet tot uitstel van betaling. Als u dit wel wilt, moet u daar apart om vragen.

  Nadat u de belastingaanslag hebt ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de gemeente. U kunt het formulier downloaden of opvragen door te bellen, te mailen of persoonlijk langs te gaan. 
  U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Hoe sneller u een verzoek doet, hoe eerder u weet waar u aan toe bent. Bovendien voorkomt u daarmee dat u een betalingsachterstand oploopt, wat meer kosten met zich meebrengt.

  Afwijzing

  Als u geen kwijtschelding van de gemeente krijgt, bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog is, kunt u beroep indienen. Hoe dat precies moet, staat in de uitspraak op uw kwijtscheldingsverzoek.

 • Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden
 • Direct regelen

  Kwijtschelding voor aanslagen die zijn opgelegd door de BSGR moet u aanvragen bij de BSGR