Begraven of cremeren

Home > Inwoners > Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

 • Samenvatting

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente. Ook dit regelt de uitvaartondernemer meestal voor u.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Toestemming voor begraven of cremeren

  U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

  Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

  Uitstel voor begrafenis of crematie

  U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

  Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

 • Wat kost het?

  Tarievenlijst begraven en cremeren 2018
   
  Begraven  Tarieven in €  
  eigen graf                               4294,00
  keldergraf 5906,00
  algemeen graf 1926,00
  algemeen graf tot 12 jaar 835,00
  eigen graven inclusief verlenen recht van 20 jaar en onderhoud
  algemene graven inclusief 15 jaar onderhoud, kindergraven 50 jaar 
  Bijzettingen
  in huur / eigen graf 1062,00
  in huur / eigen graf tot 12 jaar 531,00
  in urnengraf / urnenkelder (eigen) 486,00
  Verlengingen
  eigen graf (10 jaar) 1616,00
  keldergraf (10 jaar) 2422,00
  huurgraven (5 jaar) 604,00
  eigen urn in urnengraf 852,00
  eigen urn in urnenmuur 1069,00
  eigen urnen inclusief verlenen recht van 20 jaar en onderhoud
  Asbussen
  asbus plaatsen in urnentuin (algemeen) 992,00
  asbus plaatsen in eigen urnengraf (eigen) 1886,00
  asbus plaatsen in urnenmuur (algemeen) 992,00
  asbus plaatsen in urnenmuur (eigen) 1886,00
  asbus plaatsen in algemeen of eigen graf 486,00
  bijzondere asbus in graven, exclusief grafruimte
  Diversen
  overschrijving nieuwe rechthebbende 35,00
  extra tarief op werkdagen na 15.00 uur en zaterdag tot 12.00 uur 265,50
  extra tarief op zon- en feestdagen (zaterdag na 12.00 uur) 1062,00
  extra tarief na 1 uur tijdsbestek, per 1/2 uur, plus 50 % ) (vanaf 12 jaar) 531,00
  extra tarief na 1 uur tijdsbestek, per 1/2 uur, plus 50 % ) (tot 12 jaar) 265,50
  extra tarief na 1 uur tijdsbestek, per 1/2 uur, plus 50 %) (asbestemming) 243,00
  opgravingen  1062,00
  voor het leveren van een grafkist/grafkistje tijdens opgraving 250,00
  asverstrooiing 162,00
  asverstrooiing extra tarief op werkdagen na 15.00 uur en zaterdag tot 14.00 uur 40,50
  asverstrooiing extra tarief op zon- en feestdagen 162,00
  asverstrooiing extra tarief na 1 uur tijdsbestek (voor elk 1/2 uur, 50% van 8.1) 81,00
  voor het vervangen van de oude naamdrager op het strooiveld 95,00

  Zie voor meerdere tariefsvastellingen de uitgebreide tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten.
  Aan dit tarievenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Wat moet ik doen?

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

 • Tips

  Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie
 • Verwijzingen