Begeleiding (Wmo)

Home > Inwoners > Begeleiding (Wmo)

Begeleiding (Wmo)

 • Samenvatting

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. U kunt hier begeleiding bij krijgen.

  U kunt bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij:

  • Het (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen
  • Ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging. (Mogelijk kunt u hiervoor ook een indicatie krijgen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • Het aanleren of behouden van vaardigheden
  • Ondersteuning bij dagelijkse handelingen, zoals wassen en koken
  • Het leren omgaan met uw beperking

  Ook kunt u begeleiding krijgen in de vorm van dagbesteding. Dagbesteding kan verschillende doelen hebben, zoals het bieden van invulling en structuur in de dag, het leren van vaardigheden, of opvang om de mantelzorger(s) te ontlasten.

 • Wat moet ik doen?

 • Wat kost het?

  Eigen bijdrage
  De gemeente vraagt (een deel van) de maatwerkvoorziening zelf te betalen door een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of -aanpassing hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. Via de rekenhulp op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

 • Aanvullende informatie

  Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO) onder het kopje Aanvullende informatie.

 • Verwijzingen

  Meer weten over de WMO: Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO)

  www.wadwijzer.nl

 • Direct regelen

  Voor vragen inzake Wmo-voorzieningen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Sociaal Team Waddinxveen via het gemeentelijk telefoonnummer 140182. Ook kunt u per e-mail uw vraag aan het Sociaal Team Waddinxveen stellen via gemeente@Waddinxveen.nl