Baatbelasting

Home > Inwoners > Baatbelasting

Baatbelasting

  • Samenvatting

    U betaalt mee aan nieuwe of betere voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een riool in het buitengebied van de gemeente of voorzieningen bij winkels.

    Als u een woning of een bedrijf hebt in een gebied waar betere voorzieningen komen, dan krijgt u een aanslag baatbelasting.

  • Direct regelen

    Vanaf 1 januari 2016 verzorgt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) het innen van de gemeentelijke belastingen.

    Ga meteen naar de website van de BSGR.