Afvalstoffenheffing

Home > Inwoners > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

  • Samenvatting

    U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

  • Direct regelen

    Vanaf 1 januari 2016 verzorgt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) het innen van de gemeentelijke belastingen.

    Ga meteen naar de website van de BSGR.