Aanvragen themavlag

Home > Inwoners > Aanvragen themavlag

Aanvragen themavlag

 • Samenvatting

  De gemeente Waddinxveen volgt de Algemene Vlaginstructie voor het hijsen van de Nederlandse vlag. Daarnaast wordt de Waddinxveense gemeenschap in de gelegenheid gesteld een themavlag uit te hangen voor bijvoorbeeld herdenkings- of themadagen. Lokale organisaties, stichtingen en verenigingen (niet zijnde een politieke partij) kunnen hiervoor een aanvraag doen. De aanvraag moet uiterlijk drie weken voor herdenkings- of themadag ingediend te zijn. Aanvragen kan via dit formulier. Het college van B&W beslist over de aanvraag. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, neemt de gemeente uiterlijk één week van tevoren contact op over het aanleveren en retourneren van de vlag. De vlag wordt op de aangevraagde dag uitgehangen bij het gemeentehuis. Bij afwijzing van het verzoek ontvangt de aanvrager een gemotiveerd bericht. Afwijzing kan bijvoorbeeld als de dag samenvalt met één van de dagen van de Algemene Vlaginstructie of als er commerciële doelen mee gediend zijn.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  • U dient de aanvraag in door het online formulier in te vullen.
  • U doet de aanvraag namens een lokale organisatie, stichting of vereniging (geen politieke partij).
  • Het college van B&W beslist over uw aanvraag. Het college kan gemotiveerd uw aanvraag afwijzen, bijvoorbeeld als er commerciële belangen met de themavlag gemoeid zijn.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, nemen wij contact met u op om afspraken te maken over het aanleveren en retourneren van de vlag.
 • Wat moet ik doen?

  • U vult het formulier in om de aanvraag te doen.
  • Als uw aanvraag is goedgekeurd, nemen wij contact met u op om afspraken te maken over het aanleveren en retourneren van de vlag.
  • U levert zelf de vlag aan. De gemeente zorgt ervoor dat deze op de betreffende dag wordt uitgehangen.
 • Wat heb ik nodig?

  • U levert zelf de themavlag
  • Het advies is een vlag van het formaat: 1,50 x 2,25 m
 • Wat kost het?

  Aan de aanvraag en het uithangen van de themavlag zijn geen kosten verbonden. Wel moet de aanvrager zelf de vlag leveren.

 • Tips

  • Zorg dat u de aanvraag minimaal drie weken van tevoren indient.
  • De gemeente biedt ook speciale plekken waar spandoeken opgehangen worden voor goede doelen, bijvoorbeeld collecteweken.
 • Direct regelen