Wethouder Lex Hofstra opent nieuwe serie openbare laadpalen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Wethouder Lex Hofstra opent nieuwe serie openbare laadpalen

Wethouder Lex Hofstra opent nieuwe serie openbare laadpalen

Dit item is gearchiveerd op 20-05-2017

Donderdag 13 april om 10 uur heeft wethouder Lex Hofstra een van de eerste van vijftien openbare laadpalen in Waddinxveen geopend ter hoogte van Marga Klompéhoeve 13. De laadpalen zijn door inwoners aangevraagd. De gemeente werkt hier graag aan mee omdat elektrisch rijden beter is voor het milieu. Het sluit bovendien goed aan op de ambitie van de gemeente om CO2-neutraal te worden in 2025.

Niet alleen in Waddinxveen, maar ook landelijk wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Verschillende bedrijven en organisaties bieden voordeelregelingen en ondersteuning en er komen vaker vragen van inwoners die elektrisch willen rijden. 

Ook milieuaspecten zijn van belang. Elektrisch rijden draagt lokaal bij een aan betere luchtkwaliteit. De auto's veroorzaken minder stank en zijn ook stiller. Omdat er getankt wordt op groene stroom, is de CO2-uitstoot zelfs nul. Daarmee is elektrisch rijden minder belastend voor het klimaat dan traditionele auto's. Al met al biedt dit voor de gemeente Waddinxveen aanleiding om elektrisch rijden te willen faciliteren voor haar bewoners.

Deze laadpalen zijn niet de eerste laadpalen in Waddinxveen. In 2013 en 2014 heeft de gemeente drie laadpalen laten plaatsen bij wijze van pilot, door de toenmalige Stichting E-laad. Gezien de verwachte stijging van het aantal elektrische auto’s zijn tot 2020 ongeveer 45 oplaadpunten per jaar extra nodig. In Waddinxveen zijn vijftien laadpalen aangevraagd. Daaruit blijkt dat ook in Waddinxveen een behoefte is aan oplaadmogelijkheden.

De locaties van de geplande en de inmiddels aangesloten openbare laadpalen in Waddinxveen staan op de website www.openbaarladen.nl/waddinxveen. Dit is ook de site waar bewoners een laadpaal kunnen aanvragen en meer informatie kunnen vinden over openbare laadpalen.

meer info vindt u ook via deze link:
http://www.waddinxveen.nl/inwoners/duurzaamheid_42902/item/elektrisch-rijden-en-openbare-oplaadpaal-aanvragen_121105.html

RSS