Voortgang collegeonderhandelingen (13 april 2018)

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Voortgang collegeonderhandelingen (13 april 2018)

Voortgang collegeonderhandelingen (13 april 2018)

Dit item is gearchiveerd op 27-04-2018

Persbericht van de formateur over de voortgang van de formatie in Waddinxveen (13 april 2018)

Donderdag 12 april 2018 zijn de onderhandelaars van de vier partijen VVD, D66, WeWa en PvdA/Groen Links, de formateur en de secretaris bij de formatie weer bijeen geweest in het gemeentehuis. Over onder meer de volgende onderwerpen is gesproken: verkeer, duurzaamheid, de lokale economie, wonen, ruimtelijke ordening, een groene gemeente, afvalbeleid en vernieuwend bestuur. De discussies over deze onderwerpen waren pittig, maar de onderlinge verhoudingen tussen de onderhandelaars zijn goed. Afspraken zijn gemaakt over andere beleidsonderwerpen, die volgende week besproken zullen worden. De verwachting is dat in de raadsvergadering van 30 mei 2018 besluitvorming over het coalitieakkoord kan plaatsvinden en de wethouders kunnen worden gekozen. Tot 21 april 2018 hebben Waddinxveners nog de gelegenheid onderwerpen en vraagstukken die zij voor Waddinxveen van belang vinden onder de aandacht te brengen van de onderhandelaars door een e-mail te sturen naar: formatiewaddinxveen@gmail.com

RSS