Tweede groep uitkeringsgerechtigden ontvangt basisdiploma schoonmaak

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Tweede groep uitkeringsgerechtigden ontvangt basisdiploma schoonmaak

Tweede groep uitkeringsgerechtigden ontvangt basisdiploma schoonmaak

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2018

Wethouder Henry ten Zijthoff reikte op 10 september aan een tweede groep uitkeringsgerechtigden het diploma voor de basisopleiding schoonmaak uit. Eind juli ontving een eerste groep ook al zijn basisdiploma schoonmaak. In totaal hebben nu een kleine 40 uitkeringsgerechtigden een schoonmaakopleiding gevolgd. Een groot deel van hen is inmiddels aan het werk.

Gemeente Waddinxveen ondersteunt werkzoekenden op alle mogelijke manieren bij het zoeken naar betaald werk. Met als doel: 50% minder uitkeringsgerechtigden. Goed voor werkzoekenden zelf, voor werkgevers en voor de samenleving als geheel.

Schoonmaakbranche

Een van de programma's die de gemeente samen met werkgevers uitvoert is gericht op werken in de schoonmaakbranche. De gemeente laat achtereenvolgende groepen een schoonmaakopleiding volgen, verzorgt samen met een groep werkgevers praktijktrainingen gericht op werken in deze branche en vervult vacatures bij werkgevers.

Waddinxveen, dát werkt!

Soortgelijke initiatieven zijn in het Waddinxveense programma Waddinxveen, dát werkt! in uitvoering in andere kansrijke branches, zoals de Bouw en Transport & Logistiek. Techniek, Zorg en Horeca komen dit jaar ook nog aan bod.

In de aanpak zitten tal van innovaties. Een ervan is een App voor werkgevers in kansrijke branches en werkzoekenden. Onlangs is de pilot voor ondernemers in de Transport & Logistiek van start gegaan. Op 27 september komt staatssecretaris Tamara van Ark naar Waddinxveen voor de lancering van de definitieve versie van de Apps voor ondernemers in maar liefst 7 kansrijke branches en de versie voor werkzoekenden.

RSS