Start werkgeverscampagne ‘Waddinxveen: dat werkt!’

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Start werkgeverscampagne ‘Waddinxveen: dat werkt!’

Start werkgeverscampagne ‘Waddinxveen: dat werkt!’

Dit item is gearchiveerd op 01-02-2018

Alle ruim 3.000 ondernemers in Waddinxveen ontvangen de komende dagen een levensgrote poster met daarop korte profielen van Waddinxveense werkzoekenden. De wethouders Brigitte Leferink (Werk en Inkomen) en Lex Hofstra (Economische Zaken) overhandigden gisteren het eerste exemplaar aan voorzitter Jan Roggeveen van Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW). Dit markeert de start van de campagne ‘Waddinxveen: dat werkt!’ van de gemeente Waddinxveen. De campagne is erop gericht om zoveel mogelijk werkgevers te stimuleren werkzoekende uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Het doel is de komende 2,5 jaar het bestand van Waddinxveense uitkeringsgerechtigde werkzoekenden te halveren.

Verbinding tussen werkgevers en werkzoekenden

Vanaf begin 2018 ontvangen de ondernemers in Waddinxveen regelmatig nieuwe overzichten van beschikbare werkzoekenden. Ook worden bezoeken georganiseerd van groepen werkzoekenden aan bedrijven. Met bedrijven in kansrijke sectoren, zoals de bouw, de installatietechniek, transport en logistiek, worden meerjarige afspraken gemaakt over praktijkscholing van uitkeringsgerechtigden, zodat deze sneller betaald werk kunnen vinden. Een pilot met de bouwsector, die in september van start is gegaan, heeft aangetoond dat deze aanpak succesvol is voor zowel werkgevers als werkzoekenden.

In gesprek met werkgevers

De werkgeversadviseurs en de adviseurs Economische Zaken van de gemeente Waddinxveen gaan vanaf januari meerdere keren per week bedrijven bezoeken om daar te inventariseren welke vraagstukken er leven en op welke wijze de gemeente hierop kan inspelen. In december zijn al enkele bedrijven bij wijze van proef bezocht. In twee gevallen kon direct een al lang bestaande vraag naar personeel worden opgelost. Daarnaast is de gemeente onlangs een proef gestart met een spreekuur voor ondernemers, waar zij met al hun vragen terecht kunnen bij (ervarings)deskundigen.

Overzicht instrumenten voor werkgevers

Voor werkgevers is vanuit het Rijk, het UWV en de gemeente een groot aantal instrumenten en subsidieregelingen beschikbaar, op het gebied van bijvoorbeeld personeelsvoorziening. Deze zijn lang niet altijd voldoende bekend. De gemeente gaat de instrumenten en regelingen in een overzichtelijke, gebundelde vorm aan werkgevers beschikbaar stellen en voortdurend actualiseren.

Waddinxveen: dat werkt!

De gemeente Waddinxveen wil in de komende 2,5 jaar het bestand van Waddinxveense uitkeringsgerechtigde werkzoekenden halveren. Daarvoor zijn aanzienlijke inspanningen nodig. Bijvoorbeeld wat betreft een intensieve samenwerking met grote groepen werkgevers. Om dat te bereiken is het programma ‘Waddinxveen: dat werkt!’ medio dit jaar van start gegaan. Het OPW heeft onlangs besloten dat zij de uitvoering van dit programma ondersteunt. Daarnaast levert ook het GIDSnetwerk (een groep maatschappelijk betrokken ondernemers) een bijdrage. Intern werken diverse gemeentelijke teams, zoals Sociale Zaken en Economische Zaken, intensief met elkaar samen bij de uitvoering van het programma. Bij realisatie van de halverings-doelstelling is Waddinxveen de eerst gemeente in ons land die hierin slaagt. Een groot aantal andere gemeenten toont belangstelling voor de aanpak van Waddinxveen.

RSS