Randstad Koopstromenonderzoek 2018 van start

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Randstad Koopstromenonderzoek 2018 van start

Randstad Koopstromenonderzoek 2018 van start

Dit item is gearchiveerd op 15-10-2018

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Start onderzoek

In week 38 start in de Randstad daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2016, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Dit wordt ook wel een koopstromenonderzoek genoemd.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Waddinxveen doet mee aan dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

Vanaf circa 20 september start het veldwerk. In deze periode worden inwoners uit de gemeente Waddinxveen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief ontvangen, maar wel graag willen mee doen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2018.nl. Mailen kan naar info@kso2018.nl.

RSS